INSTYTUT ROBOTYKI I INTELIGENCJI MASZYNOWEJ
O INSTYTUCIE

Misją Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej jest prowadzenie badań w obszarze szeroko rozumianej automatyki i robotyki, kształcenie specjalistów na kierunku automatyka i robotyka, a także współpraca z gospodarką w zakresie wspólnej realizacji projektów.

Działalność badawcza instytutu nakierowana jest na rozwijanie wiedzy teoretycznej i jej praktyczne zastosowanie w projektowaniu, budowie i wdrażaniu robotów i inteligentnych systemów zdolnych do efektywnej interakcji z człowiekiem.


Zakres badań obejmuje:

  • autonomiczne roboty mobilne – percepcja otoczenia, nawigacja i planowanie ruchu,
  • rozwój metod optymalizacji i inteligentnych metod sterowania m. in. z zastosowaniem w bezzałogowych statkach powietrznych,
  • algorytmy uczenia maszynowego oraz metody sztucznej inteligencji,
  • inteligentne, efektywne i niezawodne napędy elektryczne dla pojazdów – sterowanie energooszczędne, odporne na uszkodzenia w tym sterowanie bezczujnikowe,
  • sterowanie rojem pojazdów autonomicznych,
  • autonomiczne manipulacje obiektami elastycznymi,
  • metody analizy obrazów i komputerowe systemy wizyjne.