Data dodania

Bezzałogowy pojazd pomiarowy BIZON

Pracownik Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, dr hab. inż. Sławomir Stępień prof. PP jest współtwórcą bezzałogowego pojazdu pomiarowego do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych o nazwie BIZON, zaprojektowanego dla Sił Zbrojnych RP. Współpracując od wielu już lat z firmą Dobrowolski sp. z o.o. we Wschowie, a ostatnio z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie jest jednym z wykonawców w projekcie pt.: Bezzałogowa, autonomiczna platforma pomiarowa do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Dobrowolski Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (Konsorcjant). Środki przeznaczone na realizację projektu współfinansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Bezzałogowy BIZON proponowany przez ITWL i Dobrowolski sp. z o.o. dokonuje pomiaru ciągłego, generując niewielką koleinę na całej, zadanej i zaplanowanej mu trasie. Służy do tego specjalnie zaprojektowany układ pomiarowy w centralnej części urządzenia. Układ pomiarowy wytwarza tzw. koleinę pomiarową a zestawienie parametrów uzyskanej koleiny oraz odpowiadającej jej konfiguracji układu pomiarowego pozwala na zobrazowanie rzeczywistego stanu nośności ocenianych nawierzchni. BIZON jest wstanie wywierać nacisk odpowiadający rzeczywistym obciążeniom pochodzącym od kół goleni głównych samolotów transportowych eksploatowanych przez Siły Zbrojne RP, w tym np. C-130 Hercules.

Konstrukcyjnie sam pojazd bezzałogowy jest pojazdem o masie ok. 3 ton, który wykorzystuje napęd elektryczny. Porusza się na kołach z nakładanymi gąsienicami, które służą przede wszystkim do zmniejszenia nacisku jednostkowego samego urządzenia, tak aby nie uszkadzał on badanej nawierzchni. Urządzenie wyposażone jest w trzy silniki elektryczne każdy o mocy 10 kW, z czego dwa zapewniają napęd pojazdu, a jeden sterowanie układem hydraulicznym zasilającym zespół pomiarowy. może sprawnie poruszać się w terenie dzięki autorskim rozwiązaniom zespołu, przede wszystkim elektronice i układom elektrycznym. Autorskim rozwiązaniem zespołu jest m.in. autopilot, który jest tutaj jednostką centralną i zarządza pozostałymi modułami. System pokładowy oparty został o szynę CAN dzięki czemu do urządzenia można podłączać kolejne moduły i sensory, bez modyfikacji jednostki centralnej. Autopilot wspomagany jest przez moduł wykrywania przeszkód. To oddzielny komputer, który przetwarza dane z pokładowych czujników takich jak: lidar, radary, kamery, czujniki zbliżeniowe. Moduł ten ma za zadanie wygenerowanie poprawek kierunku jazdy w celu zapewnienia bezpieczeństwa autonomicznej realizacji misji.

BIZON może pełnić także inne funkcje niż prowadzenie badań naturalnych nawierzchni lotniskowych. Już obecnie prezentowany prototyp ma zabudowane lądowisko dla rozpoznawczego mikro-BSP BZYG, który po wydaniu komendy może wystartować z pokładu BIZONA po automatycznym otwarciu przestrzeni ładunkowej. BZYG rozszerza zakres funkcjonalności BIZONA o poszukiwanie niebezpiecznych, luźnych przedmiotów (FOD - Foreign Object Damage) na terenie lotniska lub patrolowanie jego infrastruktury.

W przyszłości planuje się wykorzystanie platformy do różnych celów jak np. dostarczania środków bojowych na pole walki, transportu rannych, środka rażenia ogniowego czy też pojazdu rozpoznawczego lub inżynieryjnego. W bazach lotniczych po integracji z systemem rakietowym mógłby też stanowić element wieloagentowego systemu obronnego.

Pojazd bezzałogowy BIZON wystawiony został na Wrześniowym XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2021 i otrzymał prestiżową nagrodę DEFENDER – nagrodę Ministra Obrony Narodowej. 

nagroda_bizon

 

Bizon2

O BIZONIE można przeczytać na stronach konsorcjum: https://dobrowolski.com.pl/Aktualnosci.html, https://itwl.pl/aktualnosci/452-itwl-na-mspo2021, https://z24.itwl.edu.pl/aktualnosci

jak również portalach m.in. NCBR, Defence24, MILMAG, konflikty.pl, Polska Zbrojna, Dla Pilota, Portal Mundurowy, ALTAIR, ZBiAM.

 

       

PL