Przepisy rady dyscypliny
 • Z dniem 11.11.2022 decyzją Ministra Edukacji i Nauki nastąpiła zmiana nazwy dyscypliny na: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne 
  (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11.10.2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: pdf)
 • Regulamin Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf English version pdf
 • Zalecenia odnośnie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego ,,DOBRE PRAKTYKI’’ pdf English version pdf
 • Wyróżnianie rozpraw doktorskich „DOBRE PRAKTYKI” pdf
 • Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym pdf
 • Regulamin nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej pdf
 • Regulamin nadawania stopnia doktora habilitowanego na Politechnice Poznańskiej pdf
 • Regulamin nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej (obowiązujący od 01.10.2023 r.) pdf
 • Regulamin nadawania stopnia doktora habilitowanego na Politechnice Poznańskiej (obowiązujący od 01.10.2023 r.) pdf