Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 

Politechniki Poznańskiej

na lata 2021 – 2030

 

Dokument w wersji PDF -


Strategia Rozwoju Wydziału Elektrycznego

Politechniki Poznańskiej

na lata 2012-2016

(z perspektywą na lata 2016-2020)

 

Dokument w wersji PDF -