Skład rady dyscypliny

 

Członkowie Rady Dyscypliny

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

Politechniki Poznańskiej

Lp.

Tytuł naukowy, stopień,
imię i nazwisko

1.prof. dr hab. inż. Przemysław Herman
2.prof. dr hab. inż. Dariusz Horla
3. prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński
4. prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
5. dr hab. inż. Dominik Belter, prof. PP
6.dr hab. inż. Stefan Brock, prof. PP
7. dr hab. inż. Paweł Drapikowski, prof. PP 
8. dr hab. inż. Wojciech Giernacki, prof. PP
9. dr hab. inż. Michał Gwóźdź, prof. PP
10. dr hab. inż. Cezary Jędryczka, prof. PP
11.dr hab. inż. Leszek Kasprzyk, prof. PP
12.dr hab. inż. Maciej Michałek, prof. PP
13. dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. PP
14.dr hab. inż. Grzegorz Wiczyński, prof. PP
15. dr hab. inż. Rafał M. Wojciechowski, prof. PP
16. dr hab. inż. Jakub Bernat
17.dr hab. inż. Paweł Idziak
18. dr hab. inż. Jakub Kołota
19. dr hab. inż. Wojciech Kowalczyk
20. dr hab. inż. Wiesław Łyskawiński
21. dr hab. inż. Tomasz Pajchrowski
22. dr hab. inż. Dariusz Pazderski
23. dr hab. inż. Wojciech Pietrowski
24. dr hab. inż. Dorota Stachowiak
25. dr hab. Magdalena Szymkowiak
26.dr hab. inż. Aleksandra Świetlicka
27. dr hab. inż. Andrzej Tomczewski
28. dr hab. inż. Konrad Urbański
29.dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz

 

 

Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady Dyscypliny

Lp.

Tytuł naukowy, stopień,
imię i nazwisko

1.prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
2.prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
3.prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski