Data dodania

25.08.2021
TERMINARZ POSIEDZEŃ

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

w roku akademickim 2021/2022

21 września 2021 r.

9 listopada 2021 r.

18 stycznia 2022 r.

22 marca 2022 r.

21 czerwca 2022 r.

20 września 2022 r.

PL