Skład rady wydziału

Nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

 

L.p.

Tytuł naukowy, stopień,       
imię i nazwisko

1.prof. dr hab. inż. P. Herman
2.prof. dr hab. inż. D. Horla
3.prof. dr hab. inż. P. Kolwicz
4.prof. dr hab. inż. E. Magnucka-Blandzi
5.prof. dr hab. L. Maligranda
6.prof. dr hab. R. Płuciennik
7.prof. dr hab. inż. P. Skrzypczyński
8.prof. dr hab. inż. W. Szeląg
9.dr hab. K. Andrzejczak, prof. PP
10.dr hab. inż. D. Belter, prof. PP
11.dr hab. inż. S. Brock, prof. PP
12.dr hab. inż. P. Drapikowski, prof. PP
13.dr hab. inż. K. Filipiak, prof. PP
14.dr hab. inż. W. Giernacki, prof. PP
15.dr hab. inż. M. Gwóźdź, prof. PP
16.dr hab. inż. C. Jędryczka, prof. PP
17.dr hab. inż. L. Kasprzyk, prof. PP
18.dr hab. inż. M. Michałek, prof. PP
19.dr hab. J. Ruczkowski, prof. PP
20.dr hab. inż. S. Stępień, prof. PP
21.dr hab. inż. G. Wiczyński, prof. PP
22.dr hab. inż. R.M. Wojciechowski, prof. PP
23.dr hab. inż. J. Bernat
24.dr hab. M. Ciesielski
25.dr hab. inż. P. Idziak
26.dr hab. inż. J. Kołota
27.dr hab. inż. W. Kowalczyk
28.dr hab. inż. W. Łyskawiński
29.dr hab. J. Milewski
30.dr hab. inż. T. Pajchrowski
31.dr hab. inż. D. Pazderski
32.dr hab. inż. W. Pietrowski
33.dr hab. inż. D. Stachowiak
34.dr hab. M. Szymkowiak
35.dr hab. inż. A. Świetlicka
36.dr hab. inż. A. Tomczewski
37.dr hab. inż. K. Urbański
38.dr hab. inż. K. Wandachowicz

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

L.p.

Tytuł naukowy, stopień,       
imię i nazwisko

1.dr E. Bakinowska
2.dr inż. M. Barański
3.dr inż. R. Bączyk
4.dr inż. D. Cetnarowicz - Prodziekan
5.dr inż. A. Dobrzycki
6.dr inż. A. Hulewicz
7.dr inż. A. Konieczka
8.dr inż. D. Łuczak
9.dr inż. A. Stankiewicz
10.dr L. Wittenbeck
11.dr inż. J. Ziętkiewicz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

L.p.

stopień, imię i nazwisko

1.inż. I. Kuczora
2.mgr E. Szloser
3.mgr inż. J. Walichiewicz

 

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 
L.p.stopień, imię i nazwisko
1.mgr inż. A. Garczarek - doktorant
2.W. Bober
3.K. Hutek
4.A. Jendraszak
5.J. Kalwasiński
6.B. Kamiński
7.D. Kowalewski
8.T. Kowalewski
9.P. Kubiak
10.A. Łyskawka
11.P. Śmigiel
12.N. Tomkowiak
13.Ł. Witasik
14.H. Ziętowski


 

Przedstawiciele związków zawodowych:

dr hab. inż. P. Idziak – przedst. ZNP                                                      członek Rady Wydziału

dr inż. A. Szawioła – przedst. NSZZ „Solidarność”                                                


 

Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady Wydziału: 

prof. dr hab. inż. A. Dąbrowski

prof. dr hab. inż. A. Demenko

prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski