Skład rady wydziału

Nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

L.p

Tytuł naukowy, stopień,
imię i nazwisko

 1.  

prof. dr hab. inż. P. Kolwicz

 1.  

prof. dr hab. inż. E.  Magnucka-Blandzi

 1.  

prof. dr hab. L. Maligranda

 1.  

prof. dr hab. R. Płuciennik

 1.  

prof. dr hab. inż. P. Skrzypczyński

 1.  

prof. dr hab. inż. W. Szeląg

 1.  

dr hab. K. Andrzejczak, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. D. Belter, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. S. Brock, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. P. Drapikowski, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. K. Filipiak, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. W. Giernacki, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. M. Gwóźdź, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. P. Herman, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. D. Horla, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. C. Jędryczka, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. L. Kasprzyk, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. M. Michałek, prof. PP

 1.  

dr hab. J. Ruczkowski, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. S. Stępień, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. G. Wiczyński, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. R. M. Wojciechowski, prof. PP

 1.  

dr hab. inż. J. Bernat

 1.  

dr hab. M. Ciesielski

 1.  

dr hab. inż. P. Idziak

 1.  

dr hab. inż. J. Kołota

 1.  

dr hab. inż. W. Kowalczyk

 1.  

dr hab. inż. W. Łyskawiński

 1.  

dr hab. M. Migda

 1.  

dr hab. J. Milewski

 1.  

dr hab. inż. T. Pajchrowski

 1.  

dr hab. inż. D. Pazderski

 1.  

dr hab. inż. W. Pietrowski

 1.  

dr hab. inż. D. Stachowiak

 1.  

dr hab. M. Szymkowiak

 1.  

dr hab. inż. A. Świetlicka

 1.  

dr hab. inż. A. Tomczewski

 1.  

dr hab. inż. K. Urbański

 1.  

dr hab. inż. K. Wandachowicz

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

L. p.

Tytuł naukowy, stopień,
imię i nazwisko

1.

dr E. Bakinowska

2.

dr inż. M. Barański

3.

dr inż. R. Bączyk

4.

dr inż. D. Cetnarowicz-Prodziekan

5.

dr inż. A. Dobrzycki

6.

dr A. Gleska

7.

dr inż. A. Hulewicz

8.

dr inż. A. Konieczka

9.

dr inż. D. Łuczak

10.

dr inż. A. Stankiewicz

11.

dr L. Wittenbeck

12.

dr inż. J. Ziętkiewicz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

L. p.

stopień, imię i nazwisko

1.

inż. I. Kuczora

2.

mgr E. Szloser

3.

mgr inż. J. Walichiewicz

 

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 

L p.

stopień, imię i nazwisko

1.

mgr inż. A. Wójcik

2.

A. Jendraszak

3.

inż. W. Charoński

4.

M. Gołąbek

5.

D. Ignasiak

6.

B. Kamiński

7.

D. Kowalewski

8.

A. Ostrowski

9.

W. Rozumek

10.

L. Strojna

11.

P. Surowiec

12.

M. Wegner

13.

Ł. Witasik

14.

H. Ziętowski


 

Przedstawiciele związków zawodowych:

dr hab. inż. P. Idziak – przedst. ZNP                                                      członek Rady Wydziału

dr inż. A. Szawioła – przedst. NSZZ „Solidarność”                                                


 

Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady Wydziału: 

prof. dr hab. inż. A. Dąbrowski

prof. dr hab. inż. A. Demenko

prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski