Data dodania

25.02.2022
PLANY ZAJĘĆ - STUDIA NIESTACJONARNE

Harmonogram zjazdów dla semestru letniego: pdf

Wykaz egzaminów w semestrze letnim: pdf


Wykaz egzaminów w semestrze zimowym: pdf

Harmonogramem sesji zimowej: pdf


Oznaczenia sal -

Pomieszczenia Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej -


Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów

Specjalność

Plan zajęć
1 1 2 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
2 2 4 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
3 3 6 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
4 4 8 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
3 1 2 Niestacjonarne 2 stopnia SAR pdf
4 2 4 Niestacjonarne 2 stopnia SI pdf

 

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów

Specjalność

Plan zajęć
1 1 2 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
2 2 4 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
3 3 6 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
4 4 8 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
5

1

2 Niestacjonarne 2 stopnia - pdf
6 2 4 Niestacjonarne 2 stopnia MSSwE pdf
7 2 4 Niestacjonarne 2 stopnia SiAE pdf
8 2 4 Niestacjonarne 2 stopnia UEiIwPiP pdf
9 2 4 Niestacjonarne 2 stopnia UiIE pdf

 

PL