Data dodania

PLANY ZAJĘĆ - STUDIA NIESTACJONARNE

Harmonogram zjazdów dla semestru letniego 2023/24: pdf

Harmonogram roku akademickiego 2023/24: kliknij

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej w r. akad. 2023/24: pdf

Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem w semestrze letnim r. akad. 2023/24: pdf


Oznaczenia sal:

Pomieszczenia Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej:


Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA

L.p.Rok studiówSemestrRodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć
1.1.2.Niestacjonarne 1. stopnia-

USOSweb pdf

2.2.4.Niestacjonarne 1. stopnia-

USOSweb pdf

3.3.6.Niestacjonarne 1. stopnia-

USOSweb pdf

4.4.8.Niestacjonarne 1. stopnia-pdf
5.1.2.Niestacjonarne 2. stopniaISAiR

USOSweb pdf

6.2.4.Niestacjonarne 2. stopniaSAR

USOSweb pdf


 

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

L.p.Rok studiówSemestrRodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć
1.1.2.Niestacjonarne 1. stopnia-

USOSweb pdf

2.2.4.Niestacjonarne 1. stopnia-

USOSweb pdf

3.3.6.Niestacjonarne 1. stopnia-

USOSweb pdf

4.4.8.Niestacjonarne 1. stopnia-pdf
5.1.2.Niestacjonarne 2. stopniaUiIE

USOSweb pdf

6.2.4.Niestacjonarne 2. stopniaUiIE

USOSweb pdf

7.2.4.Niestacjonarne 2. stopniaUEiIwPP

USOSweb pdf


 

PL