Praktyki

Ramowe programy praktyk dla kierunków:

 • Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne - profil ogólnoakademicki, semestr 4. i 6.: pdf
 • Automatyka i Robotyka, studia niestacjonarne - profil ogólnoakademicki, semestr 6.: pdf
 • Elektromobilność, studia stacjonarne - profil ogólnoakademicki, semestr 4.: pdf
 • Elektrotechnika, studia stacjonarne - profil ogólnoakademicki, semestr 4.: pdf
 • Elektrotechnika, studia stacjonarne - profil ogólnoakademicki, semestr 6.: pdf
 • Elektrotechnika, studia niestacjonarne - profil ogólnoakademicki, semestr 8.: pdf
 • Matematyka w Technice, studia stacjonarne - profil ogólnoakademicki, semestr 6.: pdf

Framework student internship programs for fields of study:

 • Framework Internship Program for the field of study Automation and Robotics – general academic profile, semesters 4 and 6: pdf
 • Framework Internship Program for the field of study Automation and Robotics, part-time studies – general academic profile, semester 6: pdf
 • Framework Internship Program for the field of study Electromobility – general academic profile, semester 4: pdf
 • Framework Internship Program for the field of study Electrical Engineering, part-time studies – general academic profile, semester 8: pdf
 • Framework Internship Program for the field of study Electrical Engineering – general academic profile, semester 4: pdf
 • Framework Internship Program for the field of study Electrical Engineering – general academic profile, semester 6: pdf
 • Framework Internship Program for the field of study Mathematics in Technology – general academic profile, semester 6: pdf

Opiekunowie praktyk na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024: pdf

Opiekunowie praktyk na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024: pdf


Opiekunowie praktyk na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023: pdf

Opiekunowie praktyk na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023: pdf


Regulamin studenckich praktyk zawodowych:   
https://bip.put.poznan.pl/attachments/5493/download   
Rules and regulations for student internships at Poznan University of Technology: pdf

 • Wstępna zgoda przyjęcia studenta na praktykę: docx
 • Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego: docx
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki: docx
 • Zobowiązanie wewnętrzne: docx
 • Sprawozdanie z realizacji praktyki: docx
   
 • Preliminary approval of a student's admission for an internship: pdf
 • Application for crediting an internship on the basis of professional experience: pdf
 • Certificate of internship completion: pdf
 • Internal commitment: pdf
 • Report on internship completion: pdf

Centrum Praktyk i Karier:   
https://cpk.put.poznan.pl/page/3/dla-studenta