Data dodania

25.08.2021
DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o indywidualną organizację studiów: wersja polska: , English version: 

Wniosek o uznanie zaliczeń: wersja polska: , English version: 

Zgoda na egzamin komisyjny: wersja polska: , English version: 

Zgoda na powtarzanie zajęć: wersja polska: , English version: 

Rezygnacja ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: wersja polska: , English version: 

Podanie o przedłużenie terminu rejestracji: wersja polska: word, English version: word

Podanie o duplikat legitymacji studenckiej: wersja polska: word, English version: word

Podanie o wznowienie studiów: wersja polska: word, English version: word

Podanie o urlop dziekański: wersja polska: word, English version: word

Podanie o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach programu Erasmus+: wersja polska: word
English version: word

Karta obiegowa 2020 - szablon edytowalny: wersja polska: word, English version: word

Dokumenty dyplomowe

Karta tematu pracy dyplomowej: 

Informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu: 

Karta obiegowa 2020 - szablon edytowalny: 

Wniosek o odpis dyplomu w języku angielskim (dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020):

Wniosek o wydanie dyplomu, suplementu (dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020): 

Podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej (wersja: 12.2019):

Wniosek o udzielenie dostępu do laboratorium: 


Documents for graduate students in English

Title of the diploma thesis: 

Application for extending diploma deadline submission: 

Check-list of a graduate student struck off the students’ list: 

Additional information to the diploma supplement: 

Copy of the diploma in English (for graduates who started their studies before the academic year of 2019/2020): 

Application for the issuance the diploma (for graduates who started their studies from the academic year of 2019/2020): 


Faktura VAT - szczegółowe informacje na stronie Zintegrowanego Centrum
Obsługi - http://zco.put.poznan.pl/faktura-za-uslugi-edukacyjne/

Wniosek o rozłożenie czesnego na raty


 

PL