Data dodania

30.08.2022
INFORMACJE WYDZIAŁOWE

Prezentacja specjalności - kierunek Automatyka i Robotyka II stopień, studia stacjonarne

 • Inteligentne systemy automatyki (ISA) pdf
 • Roboty i systemy autonomiczne (RiSA) pdf
 • Systemy sterowania i robotyki (SSiR) pdf
 • Smart Aerospace and Autonomous Systems (SAAS) pdf
 • Systemy wizyjne (SW) pdf

Wybór specjalności - kierunek Elektrotechnika II stopień, studia stacjonarne

Plakat: pdf

Plakat

 

Wybór specjalności odbywa się na etapie rekrutacji w dniu egzaminu wstępnego.

Kandydat wskazuje maksymalnie 3 specjalności, gdzie pierwsza stanowi najwyższą preferencję, a trzecia najniższą. Wybór preferencji nie jest równoznaczny z przydziałem do wybranej specjalności. Ostateczny przydział dokonany będzie nie tylko na podstawie wskazanej przez studenta preferencji, ale także z uwzględnieniem listy rankingowej ustalonej według wyniku testu kwalifikacyjnego i średniej z pierwszego stopnia studiów oraz liczebności tworzonych grup. Warunkiem uruchomienia specjalności jest przydzielenie do niej co najmniej 15 studentów, przy czym zakłada się uruchomienie maksymalnie dwóch grup laboratoryjnych w ramach jednej specjalności.

Listy z przydziałami udostępnione będą na stronie internetowej wydziału do 7 dni po dniu egzaminu kwalifikacyjnego.

Kandydaci przystępujący do egzaminu kwalifikacyjnego według procedury odwołania od decyzji UKR, mogą wybierać tylko spośród już uruchomionych specjalności.

Prezentacja specjalności

 • Inteligentne systemy pomiarowe pdf    
 • Inżynieria wysokich napięć pdf   
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice pdf    
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna pdf   
 • Systemy napędowe w przemyśle i elektromobilności pdf    
 • Technika świetlna pdf   
 • Układy elektryczne w przemyśle i pojazdach pdf    
 • Urządzenia i instalacje elektryczne pdf   

Informacje na temat rekrutacji:

https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja


 

PL