Uchwały Rady Dyscypliny

Z dniem 11.11.2022 decyzją Ministra Edukacji i Nauki nastąpiła zmiana nazwy dyscypliny na: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11.10.2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych)

Rok akademicki 2023-2024:

 • Uchwała nr 27/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Rafałowi Sobańskiemu pdf
 • Uchwała nr 26/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Piotra Kickiego pdf
 • Uchwała nr 25/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Pawłowi Sokólskiemu pdf
 • Uchwała nr 24/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Szymonowi Sobczakowi pdf
 • Uchwała nr 23/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Radosława Patelskiego pdf
 • Uchwała nr 22/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Radosławowi Patelskiemu pdf
 • Uchwała nr 21/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Dziarskiego w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 20/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 16 stycznia 2024 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Dziarskiego pdf
 • Uchwała nr 19/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 16 stycznia 2024 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr. inż. Krzysztofowi Kolanowskiemu pdf
 • Uchwała nr 18/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wszczętego na wniosek dr. inż. Michała Ryszarda Nowickiego pdf
 • Uchwała nr 17/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wszczętego na wniosek dr. inż. Łukasza Knypińskiego pdf
 • Uchwała nr 16/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wszczętego na wniosek dr. inż. Mariusza Barańskiego pdf
 • Uchwała nr 15/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr inż. Agnieszce Pril pdf
 • Uchwała nr 14/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr inż. Agnieszce Pril pdf
 • Uchwała nr 13/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Tomaszowi Olejniczakowi pdf
 • Uchwała nr 12/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Tomaszowi Olejniczakowi pdf
 • Uchwała nr 11/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr inż. Antoninie Jankowiak pdf
 • Uchwała nr 10/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Piotrowi Gapskiemu pdf
 • Uchwała nr 8/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Sokólskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony w dniu 12.12.2023 r. pdf
 • Uchwała nr 7/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Szymona Sobczaka i dopuszczenia jej do publicznej obrony w dniu 19.12.2023 r. pdf
 • Uchwała nr 6/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Patelskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony w dniu 07.12.2023 r. pdf
 • Uchwała nr 5/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MEiN z dnia 11 października 2022 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Kolanowskiego pdf
 • Uchwała nr 4/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr. inż. Bartłomiejowi Wichrowi pdf
 • Uchwała nr 3/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr. inż. Marcie Rostkowskiej pdf
 • Uchwała nr 2/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr. inż. Milenie Kurzawie oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr inż. Mileny Kurzawy pdf
 • Uchwała nr 1/2023-2024 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 15 listopada 2023 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr. inż. Michałowi Bednarkowi pdf

Rok akademicki 2022-2023:

 • Uchwała nr 58/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr Agnieszce Hys pdf
 • Uchwała nr 57/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 27 września 2023 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MEiN z dnia 11 października 2022 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartłomieja Wichra pdf
 • Uchwała nr 56/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 27 września 2023 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MEiN z dnia 11 października 2022 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marty Rostkowskiej pdf
 • Uchwała nr 55/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 27 września 2023 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie elektrotechnika (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MEiN z dnia 11 października 2022 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mileny Kurzawy pdf
 • Uchwała nr 54/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 27 września  2023 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr. inż. Pawłowi Parulskiemu oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Pawła Parulskiego pdf
 • Uchwała nr 53/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wszczętego na wniosek dr. inż.Łukasza Knypińskiego pdf
 • Uchwała nr 52/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wszczętego na wniosek dr. inż. Mariusza Barańskiego pdf
 • Uchwała nr 51/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 13 września  2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora pdf
 • Uchwała nr 50/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 13 września 2023 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MEiN z dnia 11 października 2022 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Bednarka pdf
 • Uchwała nr 49/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wszczętego na wniosek dr. inż. Michała Ryszarda Nowickiego pdf
 • Uchwała nr 48/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Sokólskiego pdf
 • Uchwała nr 47/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Szymona Sobczaka pdf
 • Uchwała nr 46/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Patelskiego pdf
 • Uchwała nr 45/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Ariela Antonowicza i dopuszczenia jej do publicznej obrony w dniu 18.07.2023 r. pdf
 • Uchwała nr 44/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartłomieja Wichra w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 43/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja Wichra pdf
 • Uchwała nr 42/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marty Rostkowskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 41/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marty Rostkowskiej pdf
 • Uchwała nr 40/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mileny Kurzawy w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 39/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mileny Kurzawy pdf
 • Uchwała nr 38/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Kolanowskiego w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 37/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Kolanowskiego pdf
 • Uchwała nr 36/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MEiN z dnia 11 października 2022 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Parulskiego pdf
 • Uchwała nr 35/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr. inż. Łukaszowi Cieplińskiemu pdf
 • Uchwała nr 34/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 21 czerwca 2023 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr. inż. Adamowi Bondyrze oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Adama Bondyry pdf
 • Uchwała nr 33/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Szymonowi Sobczakowi pdf
 • Uchwała nr 32/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Szymonowi Sobczakowi pdf
 • Uchwała nr 31/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Radosławowi Patelskiemu pdf
 • Uchwała nr 30/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Piotrowi Góralowi pdf
 • Uchwała nr 29/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Piotrowi Góralowi pdf
 • Uchwała nr 28/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Ariela Antonowicza pdf
 •  Uchwała nr 27/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 19 kwietnia  2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Bednarka w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 26/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 19 kwietnia  2023 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Bednarka pdf
 • Uchwała nr 25/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 19 kwietnia 2023 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie elektrotechnika (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MEiN z dnia 11 października 2022 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Łukasza Cieplińskiego pdf
 • Uchwała nr 24/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 19 kwietnia  2023 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MEiN z dnia 11 października 2022 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Adama Bondyry pdf
 • Uchwała nr 23/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 19 kwietnia 2023 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr. inż. Stanisławowi Mikulskiemu oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Stanisława Mikulskiego pdf
 • Uchwała nr 22/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Damianowi Sójce pdf
 • Uchwała nr 21/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Damianowi Sójce pdf
 • Uchwała nr 20/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bogdana Fabiańskiego pdf
 • Uchwała nr 19/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Parulskiego w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 18/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 1 marca 2023 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Parulskiego pdf
 • Uchwała nr 17/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 1 marca 2023 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie elektrotechnika (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MEiN z dnia 11 października 2022 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Stanisława Mikulskiego pdf
 • Uchwała nr 16/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Grzegorzowi Urbaniakowi pdf
 • Uchwała nr 15/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Grzegorzowi Urbaniakowi pdf
 • Uchwała nr 14/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Rafałowi Sobańskiemu pdf
 • Uchwała nr 13/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Mateuszowi Nijakowi pdf
 • Uchwała nr 12/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Michałowi Mysińskiemu pdf
 • Uchwała nr 11/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Mikołajowi Marczakowi pdf
 • Uchwała nr 10/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr Agnieszce Hys pdf
 • Uchwała nr 09/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Adamowi Garczarkowi pdf
 • Uchwała nr 08/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Patrykowi Bartkowiakowi pdf
 • Uchwała nr 07/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Ariela Antonowicza pdf
 • Uchwała nr 06/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora (mgr inż. Michał Pełka) pdf
 • Uchwała nr 05/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Łukasza Cieplińskiego w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 04/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Cieplińskiego pdf
 • Uchwała nr 03/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr. inż. Janowi Wietrzykowskiemu oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Jana Wietrzykowskiego pdf
 • Uchwała nr 02/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr inż. Agnieszce Stankiewicz oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr inż. Agnieszki Stankiewicz pdf
 • Uchwała nr 01/2022-2023 Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne z dnia 7 grudnia 2022 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne mgr. inż. Damianowi Burzyńskiemu pdf

Rok akademicki 2021-2022:

 • Uchwała nr 46/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 28 września 2022 r. w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym pdf
 • Uchwała nr 45/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Pelki i dopuszczenia jej do publicznej obrony w dniu 08.11.2022 r. pdf
 • Uchwała nr 44/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Stanisława Mikulskiego w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 43/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 28 września 2022 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Stanisława Mikulskiego pdf
 • Uchwała nr 42/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Adama Bondyry w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 41/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 28 września 2022 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Bondyry pdf
 • Uchwała nr 40/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 28 września 2022 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jana Wietrzykowskiego pdf
 • Uchwała nr 39/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 28 września 2022 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Stankiewicz pdf
 • Uchwała nr 38/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 28 września 2022 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie elektrotechnika (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Damiana Burzyńskiego pdf
 • Uchwała nr 37/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 28 września 2022 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Sebastianowi Zakrzewskiemu  pdf
 • Uchwała nr 36/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Arielowi Antonowiczowi pdf
 • Uchwała nr 35/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jana Wietrzykowskiego w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 34/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 29 czerwca 2022 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jana Wietrzykowskiego pdf
 • Uchwała nr 33/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Damiana Burzyńskiego w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 32/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 29 czerwca 2022 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Burzyńskiego pdf
 • Uchwała nr 31/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 29 czerwca 2022 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie elektrotechnika (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Sebastiana Zakrzewskiego   pdf
 • Uchwała nr 30/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Pełki pdf
 • Uchwała nr 29/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Karola Piniarskiego pdf
 • Uchwała nr 28/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora (mgr inż. Karol Piniarski) pdf
 • Uchwała nr 27/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Piotra Kuwałka pdf
 • Uchwała nr 26/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora (mgr inż. Piotr Kuwałek) pdf
 • Uchwała nr 25/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Stankiewicz w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 24/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Stankiewicz pdf
 • Uchwała nr 23/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Dyscypliny pdf
 • Uchwała nr 22/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Piniarskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony w dniu 10.03.2022 r. pdf
 • Uchwała nr 21/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Kuwałka i dopuszczenia jej do publicznej obrony w dniu 29.03.2022 r. pdf
 • Uchwała nr 20/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie   w przewodzie doktorskim mgr. inż. Sebastiana Zakrzewskiego w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 19/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 23 lutego 2022 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sebastiana Zakrzewskiego pdf 
 • Uchwała nr 18/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Mateuszowi Piechockiemu pdf
 • Uchwała nr 17/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Mateuszowi Piechockiemu pdf
 • Uchwała nr 16/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Przemysławowi Aszkowskiemu pdf
 • Uchwała nr 15/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Przemysławowi Aszkowskiemu pdf
 • Uchwała nr 14/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Bartoszowi Ptakowi pdf
 • Uchwała nr 13/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Bartoszowi Ptakowi pdf
 • Uchwała nr 12/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr inż. Aleksandrze Kos pdf
 • Uchwała nr 11/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr inż. Aleksandrze Kos pdf
 • Uchwała nr 10/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Arpitowi Joonowi pdf
 • Uchwała nr 09/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Dariuszowi Borowczakowi pdf
 • Uchwała nr 08/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Michałowi Pełce pdf
 • Uchwała nr 07/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Kuwałka pdf
 • Uchwała nr 06/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Kolanowskiego pdf
 • Uchwała nr 05/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Krzysztofowi Szuchnikowi oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Krzysztofa Szuchnika  pdf
 • Uchwała nr 04/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Piotrowi Kuwałkowi pdf
 • Uchwała nr 03/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Piniarskiego pdf
 • Uchwała nr 02/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Burzyńskiego w języku angielskim pdf
 • Uchwała nr 01/2021-2022 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 20 października 2021 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie elektrotechnika (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Szuchnika pdf  

Rok akademicki 2020-2021:

 • Uchwała nr 24/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Parulskiego pdf
 • Uchwała nr 23/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Szuchnika w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 22/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 23 czerwca 2021 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Szuchnika pdf
 • Uchwała nr 21/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 23 czerwca 2021 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Krzysztofowi Łakomemu oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Krzysztofa Łakomego pdf
 • Uchwała nr 20/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Pawłowi Sokólskiemu pdf
 • Uchwała nr 19/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Pawłowi Sokólskiemu pdf
 • Uchwała nr 18/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Łakomego pdf  
 • Uchwała nr 17/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Dyscypliny pdf
 • Uchwała nr 16/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (dr inż. Jakub Kołota) pdf
 • Uchwała nr 15/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Łakomego w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 14/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 lutego 2021 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Łakomego pdf
 • Uchwała nr 13/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Radosławowi Puchalskiemu pdf
 • Uchwała nr 12/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Tomaszowi Nowakowi pdf
 • Uchwała nr 11/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Tomaszowi Nowakowi pdf
 • Uchwała nr 10/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Grigory Dudnikowi pdf
 • Uchwała nr 09/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Krzysztofowi Ćwianowi pdf
 • Uchwała nr 08/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Krzysztofowi Ćwianowi pdf
 • Uchwała nr 07/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wszczętego na wniosek dr. inż. Jakuba Kołoty pdf
 • Uchwała nr 06/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Marcinowi Nowickiemu oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Marcina Nowickiego pdf
 • Uchwała nr 05/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 października 2020 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Nowickiego pdf              
 • Uchwała nr 04/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 października 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Michałowi Fularzowi oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Michała Fularza pdf
 • Uchwała nr 03/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Damiana Burzyńskiego pdf
 • Uchwała nr 02/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 15 września 2020 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Fularza pdf
 • Uchwała nr 01/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wszczętego na wniosek dr. inż. Jakuba Kołoty pdf

Rok akademicki 2019-2020:

 • Uchwała nr 34/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Karolowi Piniarskiemu pdf
 • Uchwała nr 33/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Karolowi Piniarskiemu pdf
 • Uchwała nr 32/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. w przedmiocie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Bednarka pdf
 • Uchwała nr 31/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Nowickiego pdf
 • Uchwała nr 30/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 16 czerwca 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Talarowi Sadalli pdf
 • Uchwała nr 29/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Tomaszowi Jarmudzie pdf
 • Uchwała nr 28/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. o nadaniu dr. inż. Leszkowi Kasprzykowistopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 27/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Fularza pdf
 • Uchwała nr 26/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Talara Sadalli pdf
 • Uchwała nr 25/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie elektrotechnika (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Jarmudy pdf
 • Uchwała nr 24/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Jana Szymenderskiego pdf
 • Uchwała nr 23/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr inż. Paulinie Superczyńskiej oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr inż. Pauliny Superczyńskiej pdf
 • Uchwała nr 22/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Bartoszowi Olejnikowi oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Bartosza Olejnika pdf
 • Uchwała nr 21/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Krzysztofowi Królowi pdf
 • Uchwała nr 20/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. o nadaniu dr inż. Aleksandrze Świetlickiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 19/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 25 lutego 2020 r. o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika dr. inż. Michałowi Krystkowiakowi pdf
 • Uchwała nr 18/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. o nadaniu dr. inż. Dominikowi Belterowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 17/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Dyscypliny pdf
 • Uchwała nr 16/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Jakubowi Suderowi pdf
 • Uchwała nr 15/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Kacprowi Podbuckiemu pdf
 • Uchwała nr 14/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Wojciechowi Ludowiczowi pdf
 • Uchwała nr 13/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Piotrowi Kickiemu pdf
 • Uchwała nr 12/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Piotrowi Kickiemu pdf
 • Uchwała nr 11/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim doktorskiej mgr. inż. Michała Fularza pdf
 • Uchwała nr 10/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jana Szymenderskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony pdf
 • Uchwała nr 09/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Olejnika i dopuszczenia jej do publicznej obrony pdf
 • Uchwała nr 08/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Króla i dopuszczenia jej do publicznej obrony pdf
 • Uchwała nr 07/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie odmowy nadania dr inż. Aleksandrze Świetlickiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 06/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania dr. inż. Wojciechowi Giernackiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 05 D/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 12 listopada  2019 r. w sprawie nadania mgr. inż. Piotrowi Piechockiemu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf
 • Uchwała nr 04 D/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie nadania mgr. inż. Karolowi Majkowi stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Karola Majka pdf
 • Uchwała nr 03 D/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 12 listopada  2019 r. w sprawie nadania mgr inż. Dorocie Bugale stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf
 • Uchwała nr 02/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Dyscypliny pdf
 • Uchwała nr 01/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu Politechniki Poznańskiej o nadanie prof. dr. hab. inż. Kayowi Hameyerowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej pdf