O INSTYTUCIE

Misją Instytutu Automatyki i Robotyki jest prowadzenie prac badawczych w zakresie sterowania, robotyki i przetwarzania sygnałów oraz oferowanie programu dydaktycznego, który w dużej mierze inspirowany jest tymi badaniami. Podstawowe tematyki badawcze w Jednostce obejmują:

  • modelowanie, zaawansowane metody sterowania i estymacji
  • zautomatyzowane pojazdy i robotyka mobilna
  • przetwarzanie obrazu, dźwięku i systemy pomiarowe
  • zastosowania robotyki w tym w medycynie i rehabilitacji

Instytut został założony w 2017 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. W jego skład weszli pracownicy wcześniej działających jednostek naukowych na Wydziale, tj. Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów oraz Katedry Inżynierii Komputerowej.

Współtwórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski, który sprawował swoją funkcję do końca regulaminowej kadencji, tj. do połowy 2020 r. Jego zastępcą i wicedyrektorem ds. naukowych był prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski.

Od początku 2020 r. po restrukturyzacji uczelni Instytut Automatyki i Robotyki wchodzi w skład nowego Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki. W kadencji rozpoczętej we wrześniu 2020 r. dyrektorem Instytutu jest dr hab. inż. Dariusz Pazderski, zastępcą i wicedyrektorem ds. naukowych jest dr hab. inż. Maciej Michałek, prof. PP a wicedyrektorem ds. dydaktycznych - dr inż. Paweł Pawłowski.  

Instytut jest organizatorem dwóch cyklicznych i rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej konferencji naukowych: