POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

dr inż. Jakub Kołota
Postępowanie w sprawie nadania  dr. inż. Jakubowi Kołocie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Załączniki:
- wniosek 
- autoreferat 
- wykaz osiągnięć 
- skład komisji habilitacyjnej 
- recenzja 1 
- recenzja 2 
- recenzja 3 
- recenzja 4 
- uchwała komisji habilitacyjnej 
- uchwała Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika 

dr inż. Aleksandra Świetlicka

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Aleksandry Świetlickiej w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.

 • 30.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 28.05.2019 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (Rada Wydziału Informatyki PP)
 • 28.05.2019 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (Rada Wydziału Informatyki PP)
 • 07.06.2019 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 15.08.2019 r. - przygotowanie recenzji
 • 14.10.2019 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 25.02.2020 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika (RD)
Załączniki:
– wniosek
– autoreferat
- skład komisji pdf
- protokół i uchwała Komisji Habilitacyjnej
- uchwała Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika

dr inż. Leszek Kasprzyk

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Leszka Kasprzyka w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 26.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 25.06.2019 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 25.06.2019 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 24.01.2020 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 30.03.2020 r. - przygotowanie recenzji
 • 22.04.2020 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 16.06.2020 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika (RD)

Załączniki:
– wniosek PDF 
– autoreferat PDF 

- skład komisji

- protokół i uchwała Komisji Habilitacyjnej

- uchwała Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika 


dr inż. Dominik Belter

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Dominika Beltera w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 29.04.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 25.06.2019 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 25.06.2019 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 08.11.2019 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 13.01.2020 r. - przygotowanie recenzji
 • 11.02.2020 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 25.02.2020 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika (RD)

Załączniki:
– wniosek PDF 
– autoreferat PDF 

- skład komisji - protokół i uchwała Komisji Habilitacyjnej

- uchwała Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika


dr inż. Michał Krystkowiak

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Michała Krystkowiaka w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 29.03.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 21.05.2019 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 21.05.2019 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 06.09.2019 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 12.11.2019 r. - przygotowanie recenzji
 • 21.01.2020 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 25.02.2020 r. - podjęcie uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika (RD)

Załączniki:
– wniosek PDF 
– autoreferat PDF 

- skład komisji - protokół i uchwała Komisji Habilitacyjnej

- uchwała Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika


dr inż. Wojciech Giernacki

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Wojciecha Giernackiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 21.03.2019 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 16.04.2019 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 16.04.2019 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 07.06.2019 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 12.09.2019 r. - przygotowanie recenzji
 • 14.11.2019 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 17.12.2019 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika (RD)

Załączniki:
– wniosek PDF 
– autoreferat PDF 

- skład komisji

- protokół i uchwała Komisji Habilitacyjnej

- uchwała Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika


dr inż. Krzysztof Walczak

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Walczaka w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 19.11.2018 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 22.01.2019 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 22.01.2019 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 08.02.2019 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 16.04.2019 r. - przygotowanie recenzji
 • 06.06.2019 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 25.06.2019 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika (RWE)
Załączniki:
– wniosek PDF 
– autoreferat PDF 
- skład komisji pdf
- protokół i uchwała Komisji Habilitacyjnej PDF 
- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej PDF pdf

dr inż. Cezary Jędryczka

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Cezarego Jędryczki w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 09.10.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 24.10.2017 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 24.10.2017 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 10.11.2017 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 11.01.2018 r. - przygotowanie recenzji
 • 13.02.2018 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 20.03.2018 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF 
– autoreferat PDF 

- skład komisji pdf

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Rafał Marek Wojciechowski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Rafała Marka Wojciechowskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 08.03.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 21.03.2017 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 21.03.2017 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 07.04.2017 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 07.06.2017 r. - przygotowanie recenzji
 • 29.06.2017 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 19.09.2017 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

- skład komisji pdf

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Piotr Przybyłek

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Przybyłka w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 25.01.2017 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 21.03.2017 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 21.03.2017 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 07.04.2017 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 05.06.2017 r. - przygotowanie recenzji
 • 05.07.2017 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 19.09.2017 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

- skład komisji pdf

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Dorota Stachowiak

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Doroty Stachowiak w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 11.10.2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 25.10.2016 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 25.10.2016 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 04.11.2016 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 27.12.2016 r. - przygotowanie recenzji
 • 17.01.2017 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 24.01.2017 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:

– wniosek PDF
– autoreferat PDF

– skład Komisji PDF

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Konrad Urbański

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Konrada Urbańskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 

 • 15.03.2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 26.04.2016 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 26.04.2016 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 20.05.2016 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • 07.10.2016 r. - zmiana recenzenta w komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 08.12.2016 r. - przygotowanie recenzji
 • 24.01.2017 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 21.03.2017 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

– skład Komisji PDF

- decyzja CK dot. zmiany recenzenta

- protokół i uchwała Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Krzysztof Wandachowicz

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Wandachowicza w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 08.02.2016 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 22.03.2016 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 22.03.2016 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 08.04.2016 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • 20.05.2016 r. - zmiana recenzenta w komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 25.07.2016 r. - przygotowanie recenzji
 • 27.09.2016 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 25.10.2016 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

– skład Komisji PDF

- decyzja CK dotycząca zmiany recenzenta

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Tomasz Pajchrowski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Tomasza Pajchrowskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 28.12.2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 26.01.2016 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 26.01.2016 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 05.02.2016 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 28.03.2016 r. - przygotowanie recenzji
 • 30.05.2016 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 28.06.2016 r. - podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

– skład Komisji PDF

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego PDF pdf


dr inż. Przemysław Otomański

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Przemysława Otomańskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

 • 16.11.2015 r. - wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
 • 15.12.2015 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RWE)
 • 15.12.2015 r. - wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej (RWE)
 • 15.01.2016 r. - powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
 • do 18.03.2016 r. - przygotowanie recenzji
 • 08.04.2016 r. - podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (Komisja habilitacyjna)
 • 26.04.2016 r. - podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego (RWE)

Załączniki:
– wniosek PDF
– autoreferat PDF

– skład Komisji PDF

- uchwała i protokół Komisji Habilitacyjnej PDF 

- uchwała Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego PDF


 strzalka gora do góry