Dziekanat

Studia stacjonarne - sprawy kształcenia

Kierunek: Elektrotechnika, Elektromobilność

Starszy specjalista mgr Justyna Stanoch    
e-mail: justyna.stanoch@put.poznan.pl


p. 19x, tel. 61 665-2541    
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11.00 - 14.00    
środa i sobota - nieczynne

A_Baraniak

 


Kierunki: Automatyka i robotyka II stopień, Matematyka w technice, Automatic Control and Robotics, SAAS

Główny specjalista mgr Joanna Baraniak-Dombek    
e-mail: joanna.baraniak-dombek@put.poznan.pl    
p. 19z, tel. 61 665-2379    
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11.00 - 14.00    
środa i sobota - nieczynne

A_Baraniak

Kierunek: Automatyka i robotyka I stopień

Główny specjalista mgr Ewa Sawlewicz    
e-mail: ewa.sawlewicz@put.poznan.pl    
p. 19z, tel. 61 665-2379    
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11.00 - 14.00    
środa i sobota - nieczynne

E_Sawlewicz


Studia niestacjonarne - sprawy kształcenia    
Zintegrowane Centrum Obsługi (ZCO)

mgr Katarzyna Kowalczuk    
e-mail: katarzyna.kowalczuk@put.poznan.pl    
p. 17, tel. 61 665-2547 - budynek A1 (z zegarem), ul. Piotrowo 3

poniedziałek: nieczynne    
wtorek, czwartek: 11.00 - 17.00    
środa, piątek: 10.30 - 14.30

sobota zjazdowa: 8.30 - 14.30

A_Baraniak

Sprawy stypendialne, pomoc materialna

p. 18,  Zintegrowane Centrum Obsługi, budynek A1 (z zegarem), ul. Piotrowo 3

e-mail: zco.stypendia@put.poznan.pl

tel. 61 665-2543


Kierownik administracyjny Wydziału

mgr Ewa Szloser

Studia  III stopnia (doktoranckie) "Nowoczesna Inżynieria Elektryczna i Informacyjna"

e-mail: ewa.szloser@put.poznan.pl    
p. 10, tel. 61 665-2077    
poniedziałek-piątek: godz. 7:00-15:00

E_Szloser

Główny specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego

mgr Natalia Mozolewska    
e-mail: natalia.mozolewska@put.poznan.pl    
p. 23, tel. 61 665-2566

A_Baraniak

Główny specjalista ds. finansowych

mgr Anna Szabłowska–Szeszuła    
e-mail: anna.szablowska-szeszula@put.poznan.pl    
p. 21, tel. 61 665-2544

A_Baraniak

Główny specjalista ds. awansów naukowych

mgr inż. Anna Pająk
e-mail: anna.pajak@put.poznan.pl    
p. 20, tel. 61 665-2509

A_Baraniak

Sekretariat Dziekana

Specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego na studiach niestacjonarnych

mgr inż. Monika Wojdak    
e-mail: monika.wojdak@put.poznan.pl


p. 9, tel. 61 665-2539    
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Monika Wojdak

Dziekan Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Przewodniczący Rady dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Przewodniczący Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg

e-mail: wojciech.szelag@put.poznan.pl    
p. 9, tel. 61 665-2539

godz. przyjęć:    
Czwartek 11:30 - 13.00


Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych    
kierunki: Elektrotechnika, Elektromobilność, Matematyka w technice, Automatyka i Robotyka - w zastępstwie

dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, prof. PP

e-mail: andrzej.tomczewski@put.poznan.pl    
p. 19, tel. 61 665-2542    
godz. przyjęć:    
poniedziałek 10.30-11.30    
czwartek 12.30-13.15


Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych    
kierunki: Automatyka i robotyka, Automatic control and robotics

dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. PP - urlop naukowy

e-mail: slawomir.stepien@put.poznan.pl   
p. 19, tel. 61 665-2542  

Zastępstwo od 01.10.2023 r. do 31.05.2024 r. pełnić będzie dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, prof. PP (kierunek: Automatyka i robotyka) oraz dr inż. Damian Cetnarowicz (kierunek: Automatic control and robotics)


Prodziekan ds. kształcenia na studiach niestacjonarnych

dr inż. Damian Cetnarowicz

e-mail: damian.cetnarowicz@put.poznan.pl    
p. 9, - Zintegrowane Centrum Obsługi, budynek A1 (z zegarem), ul. Piotrowo 3    
tel. 61 665-2946    
godz. przyjęć:    
wtorek 14.00 - 15.00    
soboty zjazdowe 9.00 - 10.00   
w zastępstwie: kierunek Automatic control and robotics   
wtorek: 13.15 - 14.00   
p. 19, tel. 61 665-2542

Jeśli dyżur odbywa się w ZCO, to eMeeting nie jest możliwy    
(potwierdzenie formy dyżuru droga mailową).    
Zdalne konsultacje: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/dam-ufa-j73


Prodziekan ds. ewaluacji naukowej i jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

prof. dr hab. inż. Dariusz Horla

e-mail: dariusz.horla@put.poznan.pl
p. 19, tel. 61 665-2542

godz. przyjęć:    
dyżur zdalny: wtorek 12.15 - 13.15    
proszę o kontakt mailowy


Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz

e-mail: krzysztof.wandachowicz@put.poznan.pl
p. 807, tel. 61 665 2585


Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+

dr hab. inż. Wojciech Giernacki, prof. PP

e-mail: wojciech.giernacki@put.poznan.pl    
p. 410, tel. 61 665 2377


Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

dr hab. inż. Leszek Kasprzyk, prof. PP

e-mail: leszek.kasprzyk@put.poznan.pl
p. 637, tel. 61 665 2389


Adres Dziekanatu:

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

e-mail: creef@put.poznan.pl