Dziekanat

Studia stacjonarne - sprawy kształcenia

Kierunek: Elektrotechnika, Elektromobilność

Starszy specjalista mgr Justyna Stanoch
e-mail: justyna.stanoch@put.poznan.pl


p. 19x, tel. 61 665-2541
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11.00 - 14.00
środa i sobota - nieczynne

A_Baraniak

 


Kierunki: Automatyka i robotyka II stopień, Matematyka w technice, Automatic Control and Robotics, SAAS

Specjalista mgr Joanna Baraniak-Dombek
e-mail: joanna.baraniak-dombek@put.poznan.pl
p. 19z, tel. 61 665-2379
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11.00 - 14.00
środa i sobota - nieczynne

A_Baraniak

Kierunek: Automatyka i robotyka I stopień

Specjalista mgr Ewa Sawlewicz
e-mail: ewa.sawlewicz@put.poznan.pl
p. 19z, tel. 61 665-2379
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11.00 - 14.00
środa i sobota - nieczynne

E_Sawlewicz


Studia niestacjonarne - sprawy kształcenia
Zintegrowane Centrum Obsługi (ZCO)

mgr Katarzyna Kowalczuk
e-mail: katarzyna.kowalczuk@put.poznan.pl
p. 17, tel. 61 665-2547 - budynek A1 (z zegarem), ul. Piotrowo 3

poniedziałek: nieczynne
wtorek, czwartek: 11.00 - 17.00
środa, piątek: 10.30 - 14.30

sobota zjazdowa: 8.30 - 14.30

A_Baraniak

Sprawy stypendialne, pomoc materialna

p. 18,  Zintegrowane Centrum Obsługi, budynek A1 (z zegarem), ul. Piotrowo 3

e-mail: zco.stypendia@put.poznan.pl

tel. 61 665-2543


Kierownik administracyjny Wydziału

mgr Ewa Szloser

Studia  III stopnia (doktoranckie) "Nowoczesna Inżynieria Elektryczna i Informacyjna"

e-mail: ewa.szloser@put.poznan.pl
p. 10, tel. 61 665-2077
poniedziałek-piątek: godz. 7:00-15:00

E_Szloser

Starszy specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego

mgr Natalia Mozolewska
e-mail: natalia.mozolewska@put.poznan.pl
p. 23, tel. 61 665-2566

A_Baraniak

Główny specjalista ds. finansowych

mgr Anna Szabłowska–Szeszuła
e-mail: anna.szablowska-szeszula@put.poznan.pl
p. 21, tel. 61 665-2544

A_Baraniak

Starszy specjalista ds. awansów naukowych

mgr inż. Anna Pająk 
e-mail: anna.pajak@put.poznan.pl
p.20, tel. 61 665-2509

A_Baraniak

Sekretariat Dziekana

Starszy referent administracyjny ds. organizacji procesu dydaktycznego na studiach niestacjonarnych

mgr inż. Monika Wojdak
e-mail: monika.wojdak@put.poznan.pl


p. 9, tel. 61 665-2539
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

Dziekan Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Przewodniczący Rady dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Przewodniczący Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg

e-mail: wojciech.szelag@put.poznan.pl
p. 9, tel. 61 665-2539

godz. przyjęć:
Czwartek 11:30 - 13.00


Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych
kierunki: Elektrotechnika, Elektromobilność, Matematyka w technice

dr hab. inż. Andrzej Tomczewski

e-mail: andrzej.tomczewski@put.poznan.pl
p. 19, tel. 61 665-2542
godz. przyjęć:
poniedziałek 11.15-12.45
czwartek 12.30-13.30


Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych
kierunki: Automatyka i robotyka, Automatic control and robotics

dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. PP

e-mail: slawomir.stepien@put.poznan.pl
p. 19, tel. 61 665-2542
godz. przyjęć:
poniedziałek 8.30 - 9.30


Prodziekan ds. kształcenia na studiach niestacjonarnych

dr inż. Damian Cetnarowicz

e-mail: damian.cetnarowicz@put.poznan.pl
p. 9, - Zintegrowane Centrum Obsługi, budynek A1 (z zegarem), ul. Piotrowo 3
tel. 61 665-2946
godz. przyjęć:
wtorek 14.00 - 15.00
soboty zjazdowe 9.00 - 10.00

Jeśli dyżur odbywa się w ZCO, to eMeeting nie jest możliwy
(potwierdzenie formy dyżuru droga mailową).
Zdalne konsultacje: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/dam-ufa-j73


Prodziekan ds. ewaluacji naukowej i jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Dariusz Horla, prof. PP

e-mail: dariusz.horla@put.poznan.pl
p. 19, tel. 61 665-2542

godz. przyjęć:
dyżur zdalny: wtorek 12.15 - 13.15
proszę o kontakt mailowy


Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz

e-mail: krzysztof.wandachowicz@put.poznan.pl
p. 807, tel. 61 665 2585


Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+

dr hab. inż. Wojciech Giernacki, prof. PP

e-mail: wojciech.giernacki@put.poznan.pl
p. 410, tel. 61 665 2377


Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

dr hab. inż. Leszek Kasprzyk, prof. PP

e-mail: leszek.kasprzyk@put.poznan.pl
p. 637, tel. 61 665 2389


Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

dr inż. Krzysztof Walas

e-mail: krzysztof.walas@put.poznan.pl
Hala A8, tel. 61 665 3063


Adres Dziekanatu:

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

e-mail: creef@put.poznan.pl