Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 19 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy na dwa wydarzenia pod znakiem MATLAB'a, które odbędą się na Politechnice Poznańskiej w dniach 23 i 24 marca.

Badania pilotażowe wpływu ładowania samochodów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej a firmą Noark Electric związana jest z profilem…

  Politechnika poznańska podpisała porozumienie z inspektoratem wsparcia sił zbrojnych. Zakres umowy obejmuje realizację studiów podyplomowych,…

  Ogólnopolski konkurs TRUMPF Huettinger na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską Jakie prace można zgłaszać do konkursu?

SkillsPoland 2023 Electronics   Edycja Specjalna   W dniach 16-18 stycznia…

Dr inż. Piotr Kuwałek został wybrany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) do reprezentowania Polski na 2022 IEC Young Professionals Workshop w…

WEBINAR CENTRUM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Zapraszamy na webinar Centrum Własności Intelektualnej PP z cyklu WYMYŚL-OCHROŃ-…

  Tradycyjnie już przygotowujemy na WARiE szlachetną paczkę <3 W dzisiejszych czasach  osoby samotne, ubogie, schorowane i znajdujące się w…

Pracownicy Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej prowadzą prace zmierzające do wdrożenia opracowanego w ramach…