INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI
DYREKCJA INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI

     

  

dr hab. inż. Dariusz Pazderski

       Dyrektor
       dr hab. inż. Dariusz PAZDERSKI
       pok. 432, budynek A-3

       tel.: +48 61 665 21 00

   

prof. Maciej Michałek

        Z-ca dyrektora
        dr hab. inż. Maciej Michałek, prof. PP
        pok. 432, budynek A-3

        tel.: +48  61 665 28 48

   
dr inż. Paweł Pawłowski

          Z-ca dyrektora
          dr inż. Paweł PAWŁOWSKI
          pok. 234, budynek A-5

          tel.: +48 61 665 59 34