Data dodania

Dr inż. Piotr Kicki ze stypendium dla młodych badaczy

Decyzją Kapituły Konkursu o Nagrodę Naukową Miasta Poznania oraz o Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego przyznano 12 stypendiów dla młodych badaczy oraz jedną Nagrodę Naukową. Stypendia dla młodych badaczy otrzymały cztery osoby z Politechniki Poznańskiej. Wśród nagrodzonych jest Pan dr inż. Piotr Kicki z naszego wydziału za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie: https://put.poznan.pl/artykul/stypendium-dla-mlodych-badaczy.

PL