Data dodania

Konkurs Młodych Mistrzów

Zapraszamy do udziału w szesnastym Ogólnopolskim, Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów, który jest organizowany w ramach XXX Forum Teleinformatyki. Hasłami Konkursu są: „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” oraz „Cyfrowa modernizacja Polski”. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w roku akademickim 2023/2024 są lub były studentami studiów I, II i III stopnia (uczestnicy Szkoły Doktorskiej) oraz doktoranci nie będący uczestnikami Szkoły Doktorskiej, ale mający otwarty przewód doktorski. Prace mogą mieć zarówno charakter indywidualny, jak i zespołowy. Autorzy prac nie muszą studiować na kierunkach informatycznych – prace mogą dotyczyć spojrzenia na zastosowania informatyki z innych kierunków społeczno-ekonomicznych. W poprzedniej edycji Konkursu wzięło udział ok. 70 osób i zespołów.

Jury Konkursu przyzna nagrodę główną za najlepszą pracę, a także nagrody specjalne w następujących kategoriach:

  • Najlepsza praca z zakresu informatyzacji administracji publicznej
  • Najlepsza praca z zakresu aspektów ekonomicznych informatyzacji
  • Najlepsza praca z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Praca o największym pierwiastku algorytmicznym
  • Poza horyzont… (praca najbardziej wizjonerska i wychodząca w przyszłość)
  • Najlepsza praca z zakresu internetu rzeczy i sztucznej inteligencji
  • Najlepsza praca z zakresu informatyzacji ochrony zdrowia
  • Najlepsza praca z zakresu społecznych skutków informatyzacji

Każda praca może uzyskać nagrodę w więcej niż jednej kategorii.

Prace są zgłaszane w formie prezentacji (maksimum 10 slajdów w PowerPoint na szablonie XXX Forum) oraz dodatkowego opisu tekstowego (do dwóch stron tekstu w formacie Microsoft Word). Zgłoszenia należy przesyłać do 26 lipca za pośrednictwem portalu Konkursu, dostępnym pod adresem: https://30forum.biztech.pl/views/registration.aspx?id=7.

Na podstawie zgłoszonych prezentacji i opisów do 31 sierpnia jury Konkursu ogłosi listę nominowanych uczestników, którzy zostaną zaproszeni (wraz ze swoimi opiekunami naukowymi) do nieodpłatnego udziału w Forum Teleinformatyki (19-20 września w Miedzeszynie koło Warszawy) oraz do prezentacji swoich prac na sesji Forum Młodych Mistrzów w pierwszym dniu Forum Teleinformatyki. Na podstawie prezentacji Jury Konkursu przyzna nagrody, których lista zostanie ogłoszona 20 września. Wręczenie nagród odbędzie się w ciągu 4 miesięcy w Ministerstwie Cyfryzacji.

Komplet informacji wraz z plakatem informacyjnym i regulaminem Konkursu są dostępne na stronie: https://forumti.pl/?page_id=309.

Koordynator Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów na Wydziale Automatyki Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej: mgr inż. Jakub Suder.

 

Plakat konkursu
PL