Data dodania

Program MOSTECH dla studentów i doktorantów

Porozumienie w sprawie systemu mobilności studentów i doktorantów MOSTECH umożliwia studentom i doktorantom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą, wspierając mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia.

MOSTECH to program mobilności skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów pierwszego stopnia oraz do studentów 1, 2 i 3 semestru studiów drugiego stopnia (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) lub uczestników studiów trzeciego stopnia, po pierwszym roku studiów.

Informacje: https://www.put.poznan.pl/mostech

PL