Data dodania

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (Z1)

 • Laboratorium magazynów energii,
 • Laboratorium odnawialnych źródeł energii,
 • Laboratorium techniki mikroprocesorowej, systemów SCADA i sterowników PLC,
 • Laboratorium układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów,
 • Laboratorium budynku inteligentnego.

Specjalistyczne stanowiska laboratoryjne:

 • testowania elektrochemicznych magazynów energii wykorzystujące dedykowany wielokanałowy tester akumulatorów firmy Cadex,
 • badania zachowania się magazynów energii w stanach dynamicznych, wyposażone w obciążenie elektroniczne wysokiej precyzji KIKUSUI wraz z zasilaczem umożliwiające ładowanie i rozładowanie ogniw w różnych trybach pracy (CV, CC, CP, CR oraz ich kombinacjami) oraz pracę cykliczną,
 • badania pakietów akumulatorów wyposażone w układy do zarządzania pracą pakietów ogniw,
 • symultanicznej analizy czasowej produkcji energii elektrycznej, mocy chwilowej oraz parametrów elektrycznych modułów fotowoltaicznych instalowanych w jednoosiowym i dwuosiowym układzie nadążnym za słońcem o sterowaniu astronomicznym i czujnikowym i w konstrukcji stacjonarnej w warunkach rzeczywistego promieniowania słonecznego – układ nadążny jednoosiowy i dwuosiowy,
 • badania parametrów elektrycznych modułu ogniw trzeciej generacji HJT Bi-facial w technologii SmartWire, modułów fotowoltaicznych dwustronnych oraz elastycznych CIGS we współpracy z optymalizatorami mocy SolarEdge.
 • system uruchomieniowy ALS-G3-1369 z procesorem sygnałowym ADSP-21369 SHARC® Processor i specjalizowanym przekształtnikiem energoelektronicznym P3-50/550MFE LABINVERTER,
 • sterowników PLC S7-1200 z oprogramowaniem TIA Portal umożliwiające implementację układów sterowania procesami przemysłowymi,
 • badania systemów zapłonowo-wtryskowych, sterowania silnikiem ZS typu Common Rail, komfortu z magistralą CAN, regulacji siły hamowania ABS/ASR, czujników w pojazdach, sond lambda, przepływomierzy powietrza, elementów wykonawczych w pojazdach, rozruszników oraz alternatorów samochodowych,
 • badania przewodowych systemów automatyki budynkowej Teletask oraz Deimic.

Wykaz specjalistycznej aparatury badawczej:

 • obciążenie elektroniczne EA-ELR-9250-210 do testowania magazynów energii o mocy do 10500 W (210 A),
 • komora temperaturowa Panasonic MIR-154-PE,
 • tester akumulatorów Cadex C8000 wyposażony w booster Cadex Load Capture Unit oraz miernik rezystancji wewnętrznej Hopetech CHT 3554,
 • obciążenie elektroniczne wysokiej precyzji KIKUSUI PLZ205W wraz z zasilaczem PSB 2800L,
 • zestaw układów do testowania akumulatorów PULSAR 3+.
 • optymalizatory mocy SolarEdge P370W, falowniki Enphase IQ7, Enecsys P240, SMA,
 • diagnoskopy komputerowe Bosch KTS 570 oraz KTS 590,
 • diagnoskopy AutoCOM ADP 186,  AS 5051 oraz Escort.

Wykaz specjalistycznego oprogramowania:

 • Cadex BatteryLab umożliwiający sterowanie testerem Cadex C8000 oraz nadzorowanie wykonywania programów za pomocą komputera, projektowanie i programowanie profili obciążenia użytkownika, wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnych wyników realizowanych procedur,
 • środowisko Citect SCADA umożliwiające badania, implementację i rozbudowę aplikacji systemów sterowania i wizualizacji SCADA dla procesów przemysłowych i systemów wytwarzania energii elektrycznej we współpracy ze sterownikami PLC oraz innymi urządzeniami z wykorzystaniem standardowych protokołów transmisji,
 • oprogramowanie ESI [tronic] firmy Bosch wspierające pracę diagnostów i serwisów samochodowych,
 • środowisko ProSoft dla systemu Teletask umożliwiające programowanie, testowanie i wizualizację procesów i funkcji systemu automatyki budynkowej.

Zakład Energoelektroniki i Sterowania (Z2)

 • Laboratorium energoelektroniki,
 • Laboratorium elektroniki,
 • Laboratorium mikrokontrolerów i komputerowych interfejsów komunikacyjnych,
 • Laboratorium programowalnych sterowników PLC,
 • Laboratorium programowalnych układów PLD,
 • Laboratorium procesorów sygnałowych,
 • Laboratorium komputerowe wybranych metod przetwarzania sygnałów.

Specjalistyczne stanowiska laboratoryjne:

 • Oscyloskopy cyfrowe Tektronix TDS 3034,
 • Oscyloskop cyfrowy Tektronix TDS 3054,
 • Komputerowy system pomiarowy PXI firmy National Instruments,
 • Płyta uruchomieniowa typu ALS-G4-1489 z procesorem SHARC® 4 generacji,
 • Przekształtnik energoelektroniczny P3-50-550MFE z rodziny LABINVERTER do zastosowań w układach prototypowych oraz dydaktyce,
 • Systemy rozwojowe do rejestratory i przetwarzania sygnałów: ALS-M800,
  ALS-M801,
 • Stanowisko laboratoryjne do badania nowoczesnych i konwencjonalnych układów prostownikowych,
 • Stanowisko laboratoryjne do badania tyrystorowych sterowników napięcia przemiennego oraz układów łagodnego rozruchu typu „soft-start”,
 • Stanowisko laboratoryjne do badania przetwornic DC-DC napięcia stałego,
 • Stanowisko laboratoryjne do badania jednofazowych oraz trójfazowych falowników napięcia,
 • Stanowiska laboratoryjne do badania dyskretnych elementów elektronicznych,
 • Stanowiska laboratoryjne do badania analogowych układów elektronicznych,
 • Stanowiska laboratoryjne do badania cyfrowych układów elektronicznych,
 • Stanowisko laboratoryjne nauki podstaw programowania mikrokontrolerów,
 • Stanowiska laboratoryjne z układami SMT32WB55 do projektowania, uruchamiania i testowania nowoczesnych interfejsów komunikacyjnych
 • Stanowiska laboratoryjne z układami Nvidia Jetson Nano SI do badania systemów wbudowanych w ramach Internetu Rzeczy oraz systemów sztucznej inteligencji,
 • Stanowisko laboratoryjne do badania układów PLC,
 • Stanowiska laboratoryjne z układami programowalnymi FPGA 10M08DAF256C8GES firmy Intel z rodziny MAX10 umożliwiające tworzenie systemów z wykorzystaniem języków opisu sprzętu,
 • Stanowiska laboratoryjne z układami programowalnym Altera MAX II EPM1270,
 • Stanowiska laboratoryjne z układami rozwojowymi ALS-G3-1369, wyposażone w procesory sygnałowe typu ADSP-21369.

Zakład Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych (Z3)

 • Laboratorium elektrodynamiki,
 • Laboratorium maszyn elektrycznych,
 • Laboratorium elementów elektromagnetycznych i układów wykonawczych automatyki,
 • Laboratorium automatyki elementów mechatroniki,
 • Laboratorium metod komputerowych w elektromobilności.

Specjalistyczne stanowiska laboratoryjne:

 • Środowisko programistyczne firmy Nl LabVlEW Research 2020 wraz z kartami pomiarowymi PCI do pomiaru temperatury za pomocą RTD 100 sygnałów napięciowych wraz z 3 kanałowym modułem do precyzyjnego pomiaru położenia,
 • Przemysłowy tester silników elektrycznych Motor_Analyzer 2, przyrząd umożliwia diagnostykę silników elektrycznych, stojanów, wirników, transformatorów, cewek i uzwojeń,
 • Miernik natężenia pola elektromagnetycznego SMP-2 wraz z sondami pomiarowymi WPF-3, WP-400, WPH-DC,
 • Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego: Meschek ESM-100, Gigahertz NFA 1000,
 • Kamera termowizyjna FLIR typu T 440,
 • Kamera akustyczna PCE-MSV 10,
 • Specjalistyczne stanowisko laboratoryjne badań silników elektrycznych wyposażone w karty pomiarowe National Instruments do rejestracji przebiegów: prądów (NI9247) i napięć fazowych (NI9242), sygnałów diagnostycznych z czujników pomiarowych (NI9229), temperatury (NI9212), naprężeń (NI9237),
 • Jednokanałowy analizator drgań i hałasu SVAN 912 AE,
 • Aparat Epsteina 50 cm do pomiaru stratności blach magnetycznych,
 • Analizator Rode & Schwartz z przystawką do badania emisji elektromagnetycznej kabli.

Wykaz specjalistycznego oprogramowania:

 • Oprogramowanie do analizy rozkładu pola elektromagnetycznego: ANSYS Electronics – Maxwell, MagNET,
 • Oprogramowanie do analizy zjawisk sprzężonych w przetwornikach elektromagnetycznych: COMSOL Multiphysics,
 • Oprogramowanie do obliczeń naukowych i inżynierskich Matlab,
 • Oprogramowanie do modelowania i prototypowania cyfrowego 2D i 3D: Autodesk AutoCAD, Inventor, 3ds MAX,
 • Automation Studio B&R.

Zakład Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej (Z4)

 • ​​Laboratorium podstaw metrologii
 • ​​Laboratorium elektronicznych systemów pomiarowych
 • ​​Laboratorium układów elektronicznych i pomiarowych
 • ​​Laboratorium fotometrii i kolorymetrii
 • ​​Laboratorium techniki oświetlania
 • ​​​​​​​​​Laboratorium nowoczesnych technik badawczych
 • ​​​​​​​​​Laboratorium promieniowania optycznego
 • ​​​​​​​​​Laboratorium elektrotermii
 • Laboratorium fotometrii, laboratorium sprzętu oświetleniowego
 • Laboratorium techniki świetlnej

Specjalistyczne stanowiska laboratoryjne

 • Zestaw 12 stanowisk laboratoryjnych do zdalnych i stacjonarnych pomiarów wielkości elektrycznych.
 • Zestaw 12 programowalnych sterowników PLC Siemens S7-1200 i paneli dotykowych z bezpośrednim i zdalnym dostępem.
 • Dwanaście stanowisk do praktycznego budowania, zastosowania wirtualnych przyrządów pomiarowych z kartami DAQ.
 • Stanowisko do oceny miar jakości energii elektrycznej i identyfikacji uciążliwych odbiorników energii elektrycznej.
 • 12 stanowisk z inteligentnymi licznikami energii elektrycznej (AMI) Elgama GAMA 300 typu G3G.546 wraz z oprogramowaniem SmartGamaLink umożliwiającym ich zdalny odczyt i konfigurację.
 • Stanowisko termowizji mikroskopowej do diagnostyki układów elektronicznych z bliskiej odległości.
 • Stanowisko do nauki podstaw programowania mikrokontrolerów.
 • Stanowiska do prowadzenia prac serwisowych i montażowych układów elektronicznych.
 • W pełni wyposażone laboratorium fotometryczne (kule Ulbrichta, fotometry ramienne, goniofotometry, luksomierze laboratoryjne, wzorce strumienia świetlnego i światłości).
 • Pomiary spektralne i kolorymetryczne. Spektroradiometry: GL Optic Spectis 1.0 Touch, GL Optic Spectis 6.0, X-Rite SP-60, Gigahertz Optic X4.
 • Pomiary rozkładów luminancji na drogach realizowane za pomocą matrycowego miernika luminancji firmy Techno Team LMK 98-4.
 • Stanowisko do badania wydolności wzrokowej kierowców wyposażone w symulator jazdy.
 • Stanowisko do pomiarów wpływu temperatury na właściwości elektryczne, fotometryczne i kolorymetryczne diod świecących.
 • Stanowiska do nagrzewania indukcyjnego (10kW, 40-100kHz; 2kW, 100kHz), pojemnościowego (3,5kW, 27MHz) oraz oporowego komorowego (do 2000oC).
 • Stanowiska do określania sprawności urządzeń elektrotermicznych powszechnego użytku.

Wykaz specjalistycznej aparatury badawczej

 • Kamera termowizyjna VigoCAM v50 oraz FLIR E50 z dodatkowym obiektywem macro
 • Oscyloskopy cyfrowe Rigol DS1054Z z zdalnym dostępem
 • Generatory Rigol DG1022Z z zdalnym dostępem
 • Multimetry Rigol DM3058 z zdalnym dostępem
 • Zasilacze GW Instek GPP2323 z zdalnym dostępem
 • Analizator do pomiarów akustycznych NTi Audio XL2
 • Oscyloskop cyfrowy Tektronix DPO7104 z dotykowym ekranem
 • Oscyloskop cyfrowy Tektronix TPS2024 z izolowanymi galwanicznie kanałami
 • Multimetr 3458A (8 ½ cyfry) firmy HP
 • Kalibrator Fluke 5500A
 • 8-kanałowy zestaw do pomiarów sygnałów elektrofizjologicznych (8-channels OpenBCI Cyton Board for EEG/EMG/ECG Monitoring)
 • Zestaw do pomiaru mocy i energii oraz precyzyjne źródło prądowe LDX 3525
 • Spektrofotometr UV-VIS-NIR (Jasco V-670) z wyposażeniem (ILN-750) do pomiarów dyfuzyjnych
 • Spektrometry UV-VIS-NIR (C9406GC i C10082CA prod. Hamamatsu)
 • Matrycowy miernik luminancji LMK 98-4
 • Kule Ulbrichta
 • Kolorymetry różnych typów
 • Spektroradiometry VIS: GL Optic, Gigahertzoptic
 • Mierniki temperatury CENTER 303/309 z sondami NiCr-NiAl
 • Kamera termowizyjna CA 1950
 • Watomierze PX 110
 • Anemometr GM8903
 • Rejestratory temperatury Advantech USB
 • Mierniki promieniowania słonecznego HT204
 • Luksomierze i mierniki promieniowania: L-200, L-100, L-50, TES 1336A, LPX

Wykaz specjalistycznego oprogramowania

 • Środowisko Tia Portal V17 do programowania systemów sterowania ze sterownikami PLC firmy Siemens
 • Środowisko Siemens WinCC do implementacji systemów SCADA
 • Oprogramowanie do modelowania Autodesk AutoCAD i SolidWorks
 • Środowisko LabVlEW firmy National lnstruments do programowania wirtualnych przyrządów, zdalnych pomiarów, akwizycji sygnałów kartami DAQ
 • Oprogramowanie do symulowania układów elektronicznych: TinaTI, LTSpice
 • Oprogramowanie SmartGamaLink do konfiguracji i zdalnego odczytu inteligentnych liczników energii elektrycznej AMI prod. Elgama
 • Oprogramowanie do modelowania i wizualizacji oświetlenia: Dialux Evo, Relux, 3ds Max
PL