INFRASTRUKTURA BADAWCZA - INSTYTUT MATEMATYKI

Instytutu Matematyki posiada laboratorium komputerowe z 30 komputerami wyposażonymi w pakiet Office.