Data dodania

SIATKI GODZIN Matematyka w technice - STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki
Siatki godzin obowiązują od 01.10.2019

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Plan studiów,
przedmioty obieralne
1n


Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują od 01.10.2019

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne

Specjalność

Plan studiów,
przedmioty specjalnościowe
1

Modelowanie w technice
2 Programowanie w technice

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne

Specjalność

Plan studiów,
przedmioty specjalnościowe
1

Modelowanie w technice
2 Diagnostyka w technice
3 Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne)

Siatki godzin obowiązują od 01.10.2016

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne

Specjalność

Plan studiów,
przedmioty specjalnościowe
1

  

Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
2 Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

 

 

PL