Data dodania

25.08.2021
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
  • Koło Naukowe CybAiR

Koło Naukowe zajmujące się organizacją najstarszego Festiwalu Robotyki w Polsce "Cyberbot". Oprócztego, głównym obszarem działalności KN są projekty robotów i urządzeń mechatronicznych przygotowywanychczęsto do startu w konkursach i zawodach na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Organizowane kursy z podstaw programowania mikorokontrolerów, modelowania 3D, budowy robotów czy projektowania PCB pozwalają nawet amatorowi wziąć udział w późniejszych projektach.Członkowie prowadzą również warsztaty z budowy robotów dla uczniów oraz organizują wykłady otwarte z zaproszonymi gośćmi. Gromadzi pasjonatów robotyki nie tylko z macierzystego kierunku, dlatego rozszerza swoją działalność o projekty związane z bioinżynierią.

Opiekun: mgr inż. Adam Bondyra

Kontakt: Przewodniczący KN: inż. Piotr Bącała piotr.bacala@gmail.com


  • Koło Naukowe DecyBel

Jesteśmy kołem naukowym działającym przy Wydziale Automatyki Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej. DecyBel powstał w 2006 roku z inicjatywy prof. Adama Dąbrowskiego oraz ówczesnych studentów kierunku Automatyka i Zarządzanie. Dziś kierunek już nie istnieje, zastąpiony przez Automatykę i Robotykę, ale koło ma się dobrze.
Nasze projekty dotyczą przetwarzania sygnałów w różnych odsłonach. Pomysły związane z cyfrowym przetwarzaniem obrazów i dźwięku można realizowań w ramach 4 sekcji DecyBela.

Oficjalna strona koła: decybel.put.poznan.pl

Decybel

 

PL