Data dodania

Konkurs Prac Dyplomowych Engineer 4 Science 2023

 

plakat

 

 

Konkurs

Engineer 4 Science 2023

pod patronatem:

PS IEEE, GovTech Polska, CERN, NCBR,

Łukasiewicz PIAP, PCSS oraz @ELKApw
 

Zapraszamy absolwentki/ów studiów pierwszego stopnia:

Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Kierunek: Wszystkie kierunki

do wzięcia udziału w tegorocznym Konkursie na najlepszą pracę dyplomową pierwszego stopnia obronioną w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023.

Celem głównym Konkursu jest wyłonienie i promowanie wyróżniających się Absolwentów Uczelni Wyższych z obszarów: automatyka, bioinformatyka, cyberbezpieczeństwo, elektromobilność, elektrotechnika, elektronika, fizyka techniczna, geoinformatyka, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria i analiza danych, robotyka, sztuczna inteligencja, telekomunikacja, teledetekcja i geonauka, uczenie maszynowe i pokrewnych poprzez ocenę merytoryczną ich Prac Dyplomowych przez reprezentantów z Przemysłu oraz Uczelni.

Celem Konkursu jest również wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei Patronów Konkursu: PS IEEE, GovTech Polska, CERN, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Sieć Badawcza Łukasiewicz–Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Łukasiewicz PIAP), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), oraz Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw, a także współpraca środowiska naukowego i przemysłu.

Patronami medialnymi Konkursu są: Polskie Radio Program III, Radio Gdańsk.

Partnerami Biznesowym w konkursie są firmy: Intel, Samsung.

Partner Technologiczny firma: Billon.

Laureaci Konkursu otrzymają Dyplom sygnowany przez Patronów Konkursu – najcenniejszą nagrodę, która jest wyrazem najwyższego uznania, symbolem współpracy środowisk naukowych z uczelniami i zaangażowania w ten projekt wielu naukowców oraz pracowników firm. Dyplom sygnowany przez Patronów Konkursu jest rozpoznawalny i szanowany zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród pracodawców.

Miło nam również poinformować, że nagrodami rzeczowymi w konkursie są: drony oraz słuchawki bezprzewodowe.

 
Firma Billon - Partner Technologiczny - ufundowała nagrody dla wszystkich Laureatów w postaci publikacji dyplomów przez 15 lat w ramach usługi Dyplomy na Blockchain by Billon. To innowacyjne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu technologii blockchain, pozwala na publikację dokumentów akademickich z wiarygodnością źródła ich pochodzenia, przechowywanie z gwarancją niezmienności oraz zabezpieczenie przeciwko podrabianiu i fałszowaniu dyplomów.

Warunki udziału:

Do Konkursu zgłoszona może zostać Praca Dyplomowa I-go stopnia, która spełnia łącznie wszystkie poniższe wymogi:

  • Została przygotowana w języku polskim lub angielskim,

  • została obroniona przez studenta/ów w/w kierunku w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023

  • Autor Pracy otrzymał średnią ocenę minimum 4.5 (od promotora i recenzenta) lub znalazł się w gronie 15 najlepszych prac na Wydziale i Kierunku studiów

  • Autorzy oraz Promotor pracy wyrazili zgodę na zgłoszenie Pracy oraz na udostępnianie swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu email, stopnia naukowego na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na formularzu Organizatora umieszczonego na stronie Organizatora Konkursu Engineer 4 Science 2023 (https://e4s2023.4scienceinstitute.org).

Pracę dyplomową należy zgłosić w portalu internetowym Organizatora Konkursu

https://4scienceinstitute.org

do końca dnia 8 maja 2023.

Regulamin konkursu:


Serdecznie zapraszamy „świeżo upieczonych” Absolwentów Studiów 1-go stopnia do wzięcia udziału w tym prestiżowym Konkursie!

Wyniki Konkursu poznamy najpóźniej 6-go czerwca 2023!

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Konkursu:

  • mgr inż. Kacper Podbucki

e-mail: kacper.a.podbucki@doctorate.put.poznan.pl

*Polityka prywatności portalu internetowego Organizatora Konkursu znajduje się pod adresem: https://docs.4scienceinstitute.org/PolitykaPrywatnosci4ScienceInstitute.pdf

 

Załącznik
PL