INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI
osiągnięcia

GRUDZIEŃ 2021

W edycji 2021 r. "Ogólnopolskiego konkursu na wyróżniająca się prace dyplomową studentów polskich uczelni wyższych technicznych o profilu technicznym w dziedzinie elektrotechniki" poznański oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) wyróżnił pracę magisterską studenta II stopnia studiów niestacjonarnych mgr. inż. Radosława Puchalskiego pt. "Identyfikacja biometryczna na podstawie danych z czujnika inercyjnego MEMS".

Promotorem pracy jest dr inż. Tomasz Marciniak.

 

LISTOPAD 2021

Doktoranci z Zakładu Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, mgr inż. Kacper Podbucki i mgr inż. Jakub Suder, zostali laureatami Nagrody Głównej w kategorii "Najlepsza merytorycznie praca”  za pracę pt.: „System monitoringu wizyjnego do wykrywania założonych masek antywirusowych oparty na uczeniu głębokich sieci neuronowych”. Nagroda została przyznana w "Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów”, który odbył się podczas XXVII Forum Teleinformatyki przez Radę Programową Forum i Oddziału Mazowieckiego PTI.

Opiekunami laureatów są pracownicy Zakładu Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów - prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski oraz dr inż. Tomasz Marciniak.

Doktoranci Politechniki Poznańskiej z nagrodą główną XXVII Forum Teleinformatyki | Politechnika Poznańska (put.poznan.pl)

Od lewej: dr inż. Tomasz Marciniak, mgr inż. Jakub Suder, mgr inż. Kacper Podbucki oraz prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
Od lewej: dr inż. Tomasz Marciniak, mgr inż. Jakub Suder, mgr inż. Kacper Podbucki oraz prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski 

 

CZERWIEC 2021

W ramach IV edycji Konkursu IEEE na najlepsze prace dyplomowe nagrodzeni zostali studenci I stopnia Automatyki i Robotyki. https://ieee.pl/?q=node/210

- Nagroda I (Intel: Intel® Compute Stick) – Mateusz Brejecki, Jowita Gała, Mateusz Kucharczyk za pracę pt. „Robotyczna proteza dłoni sterowana sygnałem elektromiograficznym”

- Wyróżnienie (Intel: Klawiatura Logitech K375s MultiDevice) – Maciej Papis, Rafał Sobański, Agata Stankiewicz za pracę pt. „Zastosowanie splotowych sieci neuronowych do sterowania ruchomym statywem kamery"

Promotorem obu prac jest dr inż. Marta Drążkowska.