INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI
AKTUALNOŚCI

STYCZEŃ 2021

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Kierownik Zakładu Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, został przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE Control Systems Society w kadencji 2022/2023. Serdecznie gratulujemy.

Pracownicy WARIE w zarządzie IEEE | Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki (put.poznan.pl)

 

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Radosław Puchalski, doktorant Szkoły Doktorskiej PP, pod opieką dr. inż. Tomasza Marciniaka z Zakładu Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, zajął I miejsce w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Poznański Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wielkie gratulacje.

Nagroda dla mgr. inż. Radosława Puchalskiego za pracę dyplomową | Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki (put.poznan.pl)

 

LISTOPAD 2021

Doktoranci z Zakładu Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, mgr inż. Kacper Podbucki i mgr inż. Jakub Suder, zostali laureatami Nagrody Głównej w kategorii "Najlepsza merytorycznie praca”  za pracę pt.: „System monitoringu wizyjnego do wykrywania założonych masek antywirusowych oparty na uczeniu głębokich sieci neuronowych”. Nagroda została przyznana w "Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów”, który odbył się podczas XXVII Forum Teleinformatyki przez Radę Programową Forum i Oddziału Mazowieckiego PTI.

Opiekunami laureatów są pracownicy Zakładu Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów - prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski oraz dr inż. Tomasz Marciniak.

 Doktoranci Politechniki Poznańskiej z nagrodą główną XXVII Forum Teleinformatyki | Politechnika Poznańska (put.poznan.pl)

Od lewej: dr inż. Tomasz Marciniak, mgr inż. Jakub Suder, mgr inż. Kacper Podbucki oraz prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
Od lewej: dr inż. Tomasz Marciniak, mgr inż. Jakub Suder, mgr inż. Kacper Podbucki oraz prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski