Data dodania

Plany zajęć - studia stacjonarne

Wykaz tygodni semestru zimowego 2023/24: pdf

Harmonogram roku akademickiego 2023/24: pdf


Wykaz tygodni semestru letniego: pdf

Harmonogram roku akademickiego 2022/23 - Kliknij

Oznaczenia sal dydaktycznych -

Wykaz egzaminów w semestrze letnim: pdf

Harmonogramem sesji w semestrze letnim: pdf


Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów

Specjalność

Plan zajęć
1 1 2 Stacjonarne 1 stopnia - pdf
2 2 4 Stacjonarne 1. stopnia - pdf
3 3 6 Stacjonarne 1. stopnia - pdf
4 1 1 Stacjonarne 2. stopnia ISA, RiSA, SSiR, SW pdf
5 2 3 Stacjonarne 2. stopnia - pdf

Main field of study: AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS (in English)

No. Year of study Semester Type of studies

Specjalty

Timetable
1 1 2 Stacjonarne 1. stopnia - pdf
2 2 4 Stacjonarne 1. stopnia - pdf
3 3 6 Stacjonarne 1. stopnia - pdf
4 1 1 Stacjonarne 2. stopnia SAAS  pdf
5 2 3 Stacjonarne 2. stopnia SAAS pdf

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów

Specjalność

Plan zajęć
1 1 2 Stacjonarne 1 stopnia - pdf
2 2 4 Stacjonarne 1 stopnia - pdf
3 3 6 Stacjonarne 1 stopnia - pdf
4 1 1 Stacjonarne 2 stopnia UiIE, ISP, MSSwE pdf
5 2 3 Stacjonarne 2 stopnia SiAE, UiIE, TŚ, UEiIPP pdf

Kierunek: ELEKTROMOBILNOŚĆ

Lp. Rok studiów Semestr Rodzaj studiów Specjalność Plan zajęć
1 1 2 Stacjonarne 1 stopnia - pdf
2 2 4 Stacjonarne 1 stopnia - pdf

Kierunek: MATEMATYKA W TECHNICE

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów

Specjalność

Plan zajęć
1 1 2 Stacjonarne 1 stopnia - pdf
2 2 4 Stacjonarne 1 stopnia - pdf
3 3 6 Stacjonarne 1 stopnia - pdf

 

 

PL