Data dodania

Siatki godzin AUTOMATYKA I ROBOTYKA - studia stacjonarne

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019

Plan studiów, przedmioty wspólne i obieralne - excel


Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil praktyczny

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019

Plan studiów, przedmioty wspólne i obieralne - excel


Studia prowadzone w jęz. angielskim

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019

Plan studiów, przedmioty wspólne i obieralne - excel


Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 26.02.2022

Lp. Specjalność Plan studiów,
przedmioty wspólne i specjalności
1 Inteligentne systemy automatyki excel
2 Roboty i systemy autonomiczne excel
3 Systemy sterowania i robotyki excel
4 Systemy wizyjne excel

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 1.10.2019

Lp. Specjalność Plan studiów,
przedmioty wspólne i specjalności
1 Inteligentne systemy automatyki excel
2 Roboty i systemy autonomiczne excel
3 Systemy sterowania i robotyki excel
4 Systemy wizyjne excel

Studia prowadzone w jęz. angielskim

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019

Specjalność: Smart Aerospace and Autonomous Systems - excel


Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil praktyczny
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia prowadzone w jęz. angielskim

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestralne)
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 23.02.2019

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka
3 Systemy i pojazdy autonomiczne

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestralne)
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2015

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia prowadzone w jęz. angielskim

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2015

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil praktyczny

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2015

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1 Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2014

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Komputerowe systemy sterowania
3 Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil praktyczny
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2014

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1 Robotyka

Przejdź do: Archiwum siatek na studiach stacjonarnych AiR


 

PL