INSTYTUT

Główną misją Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej jest kształcenie studentów Naszej Uczelni w zakresie nauk matematycznych. Pracownicy Instytutu Matematyki nauczają, między innymi:

 • Matematyki,
 • Metod Numerycznych,
 • Algebry Liniowej,
 • Statystyki,
 • Geometrii Wykreślnej.

Drugą misją Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej jest realizacja badań naukowych w zakresie:

 • analizy matematycznej,
 • analizy funkcjonalnej,
 • analizy numerycznej,
 • równań różniczkowych,
 • równań funkcyjnych,
 • zastosowań matematyki.