Praktyki

Opiekunowie praktyk na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023: docx

Opiekunowie praktyk na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023: docx


Opiekunowie praktyk na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022: docx

Opiekunowie praktyk na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022: docx


Opiekunowie praktyk na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021: docx

Opiekunowie praktyk na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021: docx


Uchwała nr 1 / 2019-2020 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 09.06.2020 w sprawie zmian w Regulaminie organizacji praktyk studenckich objętych programem studiów na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej


Dokumenty w j. angielskim - dostępne są na angielskiej wersji podstrony


DOKUMENTY 

Numer załącznika

Opis załącznika

Plik

1

Wstępna zgoda przyjęcia studenta na praktykę

docx pdf

3

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego

docx pdf
4 Potwierdzenie odbycia praktyki i sprawozdanie z przebiegu praktyki docx pdf
5 Ankieta przydatności i satysfakcji z odbytej praktyki docx pdf
6 Ankieta opisująca uzyskane efekty uczenia się

docx pdf


STUDIA STACJONARNE - RAMOWY PROGRAM PRAKTYK - załącznik nr 2

Automatyka i Robotyka

POA, sem. 4, 6

pdf

PP, sem. 2, 3, 4, 5, 6 i 7

pdf

Elektrotechnika

POA, sem. 4

pdf

POA, sem. 6

pdf

PP, sem. 4

pdf

PP, sem. 5, 6 i 7

pdf
Elektromobilność POA, sem. 4 pdf

Matematyka w technice

POA, sem. 6

pdf

STUDIA NIESTACJONARNE - RAMOWY PROGRAM PRAKTYK - załącznik nr 2

Automatyka i Robotyka

POA, sem. 6

pdf

Elektrotechnika

POA, sem. 8

pdf

PP – profil praktyczny

POA – profil ogólnoakademicki