INSTYTUT MATEMATYKI
SKRYPTY I MONOGRAFIE

2018

Modelowanie matematyczne siedmiowarstwowych belek i płyt prostokątnych

autor:

E. Magnucka-Blandzi

Poznań 2018
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2013

Metody prognozowania w modelowaniu eksploatacji środków transportu

autor:

K. Andrzejczak

Poznań 2013
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 496

Metody numeryczne w MatLabie
Wybrane zagadnienia

autorzy:

M. Dondajewski
A. Gleska
E. Magnucka-Blandzi
B. Szyszka

Poznań 2013
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2012

Wytrzymałość i stateczność belek i płyt trójwarstwowych
z rdzeniem z pianki aluminiowej

autorzy:

P. Jasion
D. Kurpisz
E. Magnucka-Blandzi
K. Magnucki
P. Paczos
W. Szyc
P. Wasilewicz
T. Wegner
J. Zielnica

Poznań 2012
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2010

Stateczność belek i płyt trójwarstwowych oraz belek cienkościennych
kształtowanych na zimno

autor:

E. Magnucka-Blandzi

Poznań 2010
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 449

Properties of solutions of higher order difference equations

autor:

E. Schmeidel

Poznań 2010
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Repetytorium z matematyki dla studentów Politechniki Poznańskiej

autorzy:

J. Gruszka
G. Grzgorczyk
M. Liskowski

Poznań 2010
Wydawnictwo EMPI2

2007

Elementy analizy matematycznej dla studentów uczelni technicznych

autor:

L. Hącia

Poznań 2007
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wybrane zagadnienia matematyki

autor:

L. Hącia

Poznań 2007
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2002

Algorytmy algebry liniowej
Metody bezpośrednie

autor:

A. Maćkiewicz

Poznań 2002
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Metody przybliżonego rozwiązywania pewnych typów równań całkowych
oraz nierówności całkowe i ich zastosowania

autor:

L. Hącia

Poznań 2002
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 367

2001

Rozwiązania wybranych zadań i problemów matematycznych

autorzy:

A. Waszak
A. Wyrwińska

Poznań 2001
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1999

Nowe strategie globalne w metodach numerycznych
rozwiązywania układów równań nieliniowych

autor:

A. Maćkiewicz

Poznań 1999
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 349

Liczby zespolone i algebra liniowa

autor:

M. Grzesiak

Poznań 1999
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1997

Statystyka elementarna z wykorzystaniem Statgraphics

autor:

K. Andrzejczak

Poznań 1997
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Matematyka na Derive cz.I, cz.II

autorzy:

A. Andruch
J. Popenda

Poznań 1997
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1995

Równania różniczkowe cząstkowe

autorzy:

D. Bobrowski
J. Morchało
J. Mikołajski

Poznań 1995
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1994

 

Elementy algebry ogólnej z zadaniami

autor:

M. Grzesiak

Poznań 1994
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Systemy dynamiczne z czasem dyskretnym: zagadnienia deterministyczne

autor:

D. Bobrowski

Poznań 1994
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1993

Geometria wykreślna

autor:

W. Jankowski

PWN Warszawa 1971

Poznań 1993
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Przekroje i rozwinięcia powierzchni walcowych i stożkowych

autorzy:

J. Korczak
Cz. Prętki

Poznań 1993
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1991

Słownik informatyczny angielsko-polski

autorzy:

A. Marciniak
M. Jankowski

Warszawa 1991
PWN

1990

Turbo Pascal 5.5

autor:

A. Marciniak

Poznań 1990
PWN
Wydawnictwo NAKOM

1989

Wybrane metody numerycznego rozwiązywania zagadnienia N ciał

autor:

A. Marciniak

Poznań 1989
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Algebra i teoria grafów dla studentów Politechnik

autor:

A. Marlewski

Poznań 1989
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Algebra dla kierunku Telekomunikacja

autorzy:

M. Grzesiak
W. Jankowski

Poznań 1989
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1987

Procesy gałązkowe ze zwielokrotnieniem energii

autor:

J. Kuiński

Poznań 1987
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 199

Rozmyte procesy gałązkowe

autor:

J. Kuiński

Poznań 1987
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 188

Wstęp do losowych równań różniczkowych zwyczajnych

autor:

D. Bobrowski

Warszawa 1987
PWN

O stabilności i asymptotycznym zachowaniu się rozwiązań
równań różniczkowych i różniczkowo-całkowych

autor:

J. Morchało

Poznań 1987
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rozprawy nr 179

1985

Modele i metody matematyczne teorii niezawodności
w przykładach i zadaniach

autor:

D. Bobrowski

Warszawa 1985
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

Elementy algebry i analizy macierzy

autor:

B. Kaczmarek

Poznań 1985
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1982

Wybrane metody wnioskowania statystycznego

autorzy:

D. Bobrowski
K. Maćkowiak-Łybacka

Poznań 1982, 1995, 2006
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Zeszyt do ćwiczeń projektowych z geometrii wykreślnej
dla studentów wydziałów mechanicznych

autor:

K. Knitter

Poznań 1982, 1986, 1994
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1981

Krzywe specjalne

autor:

B. Kaczmarek

Poznań 1981
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1980

Elementy teorii prawdopodobieństwa

autor:

D. Bobrowski

Poznań 1980
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1970

Losowe równania różniczkowe zwyczajne

autor:

D. Bobrowski

Poznań 1970, 1980
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1979

Matematyka
cz.I, cz.II, cz.III

autorzy:

I. Foltyńska
Z. Ratajczak
Z. Szafrański

Poznań 1979, 1999, 2000, 2003, 2004
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1978

Matematyka Równania różniczkowe zwyczajne w zastosowaniach

autorzy:

J. Morchało
Z. Ratajczak
J. Werbowski

Poznań 1978, 1982, 1987,1990
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1970

Matematyka, cz.VIII
Przekształcenie Laplace' a

autorzy:

D. Bobrowski
Z. Ratajczak

Poznań 1970, 1981
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej