Seminaria

 

 

Plan seminariów instytutowych  (rok akademicki 2023/2024)                         

prowadzący: dr hab. inż. Maciej Marcin Michałek, prof. PP

 

Tytuł referatu

Prelegenci

Instytut / Zakład

Data

Sala 

Godz.

1

The problem of the modeling uncertainties in the paradigm of the Active Disturbance Rejection Control*

mgr inż. Radosław Patelski

IAR / Z1

11.10.2023

L123

11:45

2

Restricted Boltzmann Machine as a binary image descriptors processor and its application in a mobile robot for scene
recognition*

mgr inż. Szymon Sobczak

IAR / Z1

18.10.2023

16

11:45

3

Neural multi-sensor navigation system with self-testing*

mgr inż. Krzysztof Kolanowski

IAR / Z1

25.10.2023

16

11:45

4

Nonlinear feedback control of the pendulum-cart system

mgr inż. Mohammed Saffarini

IAR / Z1

15.11.2023

L123

11:45

5

The construction of a soft gripper based on magnetorheological elastomer with permanent magnet

mgr inż. Paweł Czopek

IAR / Z1

10.01.2024

L123

11:45

6

Machine learning methods for the control of robotic systems

mgr inż. Piotr Gapski

IAR / Z1

06.03.2024

L123

11:45

7

Visual inspection using artificial intelligence to improve safety of airport area

mgr inż. Jakub Suder

IAR / Z2

24.04.2024

L123

11:45

8

Design of VFO control laws with respect to time- and control-input constraints

mgr inż. Rafał Sobański

IAR / Z1

08.05.2024

L123

11:45

9

Integration of vision and sensory data in the monitoring of the measurement vehicle environment

mgr inż. Kacper Podbucki

IAR / Z2

15.05.2024

L123

11:45

10

Control algorithm for a team of autonomous mobile robots

mgr inż. Arpit Joon

IAR / Z1

22.05.2024

L123

11:45

11

Correction method for the cogging torque effect of the PMSM servo drive

mgr inż. Patryk Bartkowiak

IAR / Z1

29.05.2024

L123

11:45

12

Multi-agent vision system for supporting the performance of orchard spraying

mgr inż. Piotr Góral

IAR / Z2

05.06.2024

L123 

11:45

 * prezentacja generalna przed obroną doktoratu

L123 - sala w budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki PP

PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024.PDF

 

Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki (rok akademicki 2023/2024)                         

Termin: środa 11:45 - 13:00

 

Tytuł referatu

Prelegenci

Data

Sala 

Godz.

1

The buffered optimization methods for online transfer function identyfication

dr hab. inż. Jakub Bernat

08.11.2023

 L123

11:45

2

Zachowanie wybranych właściwości czasów życia komponentów przez czas życia systemu

dr hab. Magdalena Szymkowiak

29.11.2023

 

11:45

3

Zastosowanie Slwave do realizacji projektów

mgr inż. Mariusz Woźniak, 

dr inż. Krzysztof Klimaszewski 

(WIiT)

06.12.2023

 

11:45

4

Local and global aspects of MF-linearization of mechanical systems with 2 DOFs  

dr inż. Marcin Nowicki

17.01.2024

 

11:45

5

Introducing a new laboratory at the Kąkolewo Campus to support research in vision-based object tracking techniques

dr hab. inż. Dariusz Pazderski

17.04.2024

 L123

11:45

6

Magnetorheological Axisymmetric Actuator with Permanent Magnet

dr inż. Paulina Superczyńska

12.06.2024

 

11:45

 

PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023.PDF

PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022.PDF

Plan seminariów Zakładu Sterowania i Robotyki w roku akademickim 2021/2022.PDF

PLAN SEMINARIÓW INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021.PDF