Data dodania

LISTY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYNYCH

Zagadnienia zostały zaktualizowane dla egzaminów dyplomowych prowadzonych od stycznia 2021 roku. Obowiązują one zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA, studia rozpoczęte na WARiE

Specjalność

Egzamin inżynierski

Egzamin magisterski

-

docx  pdf

-

Inteligentne systemy automatyki

-

docx  pdf

Smart Aerospace and Autonomous Systems (Inteligentne systemy latające i systemy autonomiczne - docx  pdf
Systemy automatyki i robotyki - docx  pdf
Systemy inteligentne - docx  pdf
Systemy sterowania i robotyki - docx  pdf
Systemy wizyjne - docx  pdf
Roboty i systemy autonomiczne - docx  pdf

 

AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS, continued from FEE

Field of study

Eng. exam

M. Sc. exam

Automatic Control docx  pdf -
Robotics docx  pdf -

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA, studia I stopnia (kontynuacja studiów z WE) 

Specjalność

Egzamin inżynierski

Egzamin magisterski

Automatyka docx  pdf -
Komputerowe systemy sterowania docx  pdf -
Robotyka docx  pdf -

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA, studia rozpoczęte na WI

Specjalność

Egzamin inżynierski

Egzamin magisterski

 -  docx  pdf  -

 

ELEKTROTECHNIKA

Specjalność

Egzamin inżynierski

Egzamin magisterski

Elektromobilność i układy elektryczne w pojazdach i przemyśle docx  pdf -
Elektronika, pomiary i technika świetlna docx  pdf -
Systemy i elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa docx  pdf -
Układy izolacyjne, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne docx  pdf -
Układy przetwarzania energii i systemy sterowania w mechatronice docx  pdf -

Elektryczne układy mechatroniki

-

docx  pdf

Inżynieria wysokich napięć

-

docx  pdf

Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice

-

docx  pdf

Systemy elektroenergetyczne

-

docx  pdf

Sieci i automatyka elektroenergetyczna

-

docx  pdf

Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej

-

docx  pdf

Technika świetlna

-

docx  pdf

Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach

 

docx  pdf

Urządzenia i instalacje elektryczne

-

docx  pdf

 

MATEMATYKA W TECHNICE, studia I stopnia (kontynuacja studiów z WE)

Specjalność

Egzamin inżynierski

Egzamin magisterski

 -

 docx  pdf

-

 

MATEMATYKA W TECHNICE, studia I stopnia

Specjalność

Egzamin inżynierski

Egzamin magisterski

 -

 docx  pdf

-

 

Poprzednie listy zagadnień egzaminacyjnych:

AiR, studia rozpoczęte na WARiE, egz. magisterski

- Automatyka i Robotyka (mgr) - Inteligentne systemy automatyki

- Automatyka i Robotyka (mgr) - Roboty i systemy autonomiczne

- Automatyka i Robotyka (mgr) - Systemy inteligentne

- Automatyka i Robotyka (mgr) – Smart Aerospace and Autonomous Systems (SAAS)

- Automatyka i Robotyka (mgr) – Systemy automatyki i robotyki

- Automatyka i Robotyka (mgr) – Systemy sterowania i robotyki

- Automatyka i Robotyka (mgr) – Systemy wizyjne

AC&R continued from FEE

- Automatic Control and Robotics (from FEE, eng.) - Automatic Control

- Automatic Control and Robotics (from FEE, eng.) – Robotics

AiR, studia I stopnia (kontynuacja z WE)

- Automatyka i Robotyka (daw. WE, inż.) – Automatyka

- Automatyka i Robotyka (daw. WE, inż.) - Komputerowe systemy sterowania

- Automatyka i Robotyka (daw. WE, inż.) – Robotyka

AiR, studia rozpoczęte na WI

- Automatyka i Robotyka (daw. WI) - Automatyka i robotyka

El, studia I stopnia

- Elektrotechnika (mgr) - Elektryczne układy mechatroniki

- Elektrotechnika (mgr) - Inżynieria wysokich napięć

- Elektrotechnika (mgr) - Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice

- Elektrotechnika (mgr) - Systemy elektroenergetyczne

- Elektrotechnika (mgr) - Sieci i automatyka elektroenergetyczna

- Elektrotechnika (mgr) - Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej

- Elektrotechnika (mgr) - Technika świetlna

- Elektrotechnika (mgr) - Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach

- Elektrotechnika (mgr) - Urządzenia i instalacje elektryczne

El, studia II stopnia

- Elektrotechnika (mgr) - Elektryczne układy mechatroniki- Inżynieria wysokich napięć

- Elektrotechnika (mgr) - Inżynieria wysokich napięć

- Elektrotechnika (mgr) - Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice

- Elektrotechnika (mgr) - Systemy elektroenergetyczne

- Elektrotechnika (mgr) - Sieci i automatyka elektroenergetyczna

- Elektrotechnika (mgr) - Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej

- Elektrotechnika (mgr) - Technika świetlna

- Elektrotechnika (mgr) - Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach

- Elektrotechnika (mgr) - Urządzenia i instalacje elektryczne

Poprzednie listy pytań egzaminacyjnych:

PL